Факултет Музичке уметности

Акредитација

Акредитација 2023.

Студијски програми

Основне академске студије (240 ЕСПБ)

Студијски програми који се остварују у пољу Уметности, област Музичка уметност

Композиција
Књига предмета ОАС Композиција
Књига наставника ОАС Композиција

Дириговање
Књига предмета ОАС Дириговање
Књига наставника ОАС Дириговање

Извођачке уметности
Књига предмета ОАС Извођачке уметности
Књига наставника ОАС Извођачке уметности

Џез и популарна музика
Књига предмета ОАС Џез и популарна музика
Књига наставника ОАС Џез и популарна музика

 

Интердисциплинарни студијски програми који се остварују у пољу Друштвено-хуманистичке науке, област Науке о уметностима и у пољу Уметност, област Музичка уметност

Музикологија
Књига предмета ОАС Музикологија
Књига наставника ОАС Музикологија

Етномузикологија и етнокореологија
Књига предмета ОАС Етномузикологија и етнокореологија
Књига наставника ОАС Етномузикологија и етнокореологија

Музичка теорија
Књига предмета ОАС Музичка теорија
Књига наставника ОАС Музичка теорија

 

Мастер академске студије (60 ЕСПБ)

Студијски програми који се остварују у пољу Уметности, област Музичка уметност

Композиција
Књига предмета МАС Композиција
Књига наставника MАС Композиција

Извођачке уметности
Књига предмета МАС Извођачке уметности
Књига наставника MАС Извођачке уметности

Џез и популарна музика
Књига предмета МАС Џез и популарна музика
Књига наставника MАС Џез и популарна музика

 

Интердисциплинарни студијски програми који се остварују у пољу Друштвено-хуманистичке науке,  област Науке о уметностима и у пољу Уметност, област Музичка уметност

Музикологија
Књига предмета МАС Музикологија
Књига наставника MАС Музикологија

Етномузикологија и етнокореологија
Књига предмета МАС Етномузикологија и етнокореологија
Књига наставника MАС Етномузикологија и Етнокореологија

Музичка теорија
Књига предмета MАС Музичка теорија
Књига наставника MАС Музичка теорија

 

Интердисциплинарне интегрисане академске студије у оквиру основних и мастер академских студија – 300 ЕСПБ бодова

Студијски програм који се остварује у пољу Друштвено-хуманистичке науке, област Науке о уметностима и у пољу Уметност, област Музичка уметност

 

Музичка педагогија
Књига предмета ИАС Музичка педагогија
Књига наставника ИАС Музичка педагогија

 

Специјалистичке академске студије (60 ЕСПБ)

Студијски програм који се остварује у пољу Уметности, област Музичка уметност

 

Извођачке уметности
Књига предмета САС Извођачке уметности
Књига наставника САС Извођачке уметности

 

Докторске академске студије (180 ЕСПБ)

Студијски програми који се остварују у пољу Уметности, област Музичка уметност

Композиција
Књига предмета ДАС Композиција

Извођачке уметности
Књига предмета ДАС Извођачке уметности
Књига наставника ДАС Извођачке уметности

 

Студијски програм који се остварују у пољу Друштвено-хуманистичке науке,  област Науке о уметностима

Музикологија
Књига предмета ДАС Музикологија
Књига наставника ДАС Музикологија

Етномузикологија и етнокореологија
Књига предмета ДАС Етномузикологија и етнокореологија
Књига наставника ДАС Етномузикологија и етнокореологија

Музичка теорија
Књига предмета ДАС Музичка теорија
Књига наставника ДАС Музичка теорија

Музичка педагогија
Књига предмета ДАС Музичка педагогија
Књига наставника ДАС Музичка педагогија