Факултет Музичке уметности

Акредитација

Акредитација 2023.

Студијски програми

Основне академске студије (240 ЕСПБ)

Студијски програми који се остварују у пољу Уметности, област Музичка уметност

Композиција
Књига предмета ОАС Композиција

Дириговање
Књига предмета ОАС Дириговање

Извођачке уметности
Књига предмета ОАС Извођачке уметности

Џез и популарна музика
Књига предмета ОАС Џез и популарна музика

 

Интердисциплинарни студијски програми који се остварују у пољу Друштвено-хуманистичке науке, област Науке о уметностима и у пољу Уметност, област Музичка уметност

Музикологија
Књига предмета ОАС Музикологија

Етномузикологија и етнокореологија
Књига предмета ОАС Етномузикологија и етнокореологија

Музичка теорија
Књига предмета ОАС Музичка теорија

 

Мастер академске студије (60 ЕСПБ)

Студијски програми који се остварују у пољу Уметности, област Музичка уметност

Композиција
Књига предмета МАС Композиција

Извођачке уметности
Књига предмета МАС Извођачке уметности

Џез и популарна музика
Књига предмета МАС Џез и популарна музика

 

Интердисциплинарни студијски програми који се остварују у пољу Друштвено-хуманистичке науке,  област Науке о уметностима и у пољу Уметност, област Музичка уметност

Музикологија
Књига предмета МАС Музикологија

Етномузикологија и етнокореологија
Књига предмета МАС Етномузикологија и етнокореологија

Музичка теорија
Књига предмета MАС Музичка теорија

 

Интердисциплинарне интегрисане академске студије у оквиру основних и мастер академских студија – 300 ЕСПБ бодова

Студијски програм који се остварује у пољу Друштвено-хуманистичке науке, област Науке о уметностима и у пољу Уметност, област Музичка уметност

 

Музичка педагогија
Књига предмета MАС Музичка педагогија

 

Специјалистичке академске студије (60 ЕСПБ)

Студијски програм који се остварује у пољу Уметности, област Музичка уметност

 

Извођачке уметности
Књига предмета САС Извођачке уметности

 

Докторске академске студије (180 ЕСПБ)

Студијски програми који се остварују у пољу Уметности, област Музичка уметност

Композиција
Књига предмета ДАС Композиција

Извођачке уметности
Књига предмета ДАС Извођачке уметности

 

Студијски програм који се остварују у пољу Друштвено-хуманистичке науке,  област Науке о уметностима

Музикологија
Књига предмета ДАС Музикологија

Етномузикологија и етнокореологија
Књига предмета ДАС Етномузикологија и етнокореологија

Музичка теорија
Књига предмета ДАС Музичка теорија

Музичка педагогија
Књига предмета ДАС Музичка педагогија