Факултет Музичке уметности

Декан и продекани

Декан представља факултет, заступа га и стара се о законитости његовог рада. Чланови деканског тима су: продекан за наставу, продекан за уметнички рад, продекан за науку, продекан за међународну сарадњу и пројекте и студент продекан.