Факултет Музичке уметности

Декан и продекани

Декан представља факултет, заступа га и стара се о законитости његовог рада. Чланови деканског тима су: продекан за наставу, продекан за уметнички рад, студент продекан, координатор за научни рад и координатор за међунaрoдну сaрадњу.