Факултет Музичке уметности

Мисија и визија

Мисија

Као најстарија и највећа институција уметничког високог образовања у Србији, Факултет музичке уметности настоји да у обављању делатности високог уметничког образовања остварује јединство образовног, уметничког, научног, стручног и истраживачког рада, чији се садржаји и резултати, односно знања користе у наставном процесу. Факултет шири, унапређује и промовише знање и учење, чиме мотивише уметничку креативност и подржава жељу за усавршавањем и стицањем знања. Континуирано прати нове идеје, трендове и принципе у развоју европског високошколског образовања, настојећи да својим уметничким, истраживачким, научним и образовним активностима, програмима и концепцијама буде препознатљив на регионалном и међународном плану. Tако обезбеђује највише академске стандарде у стицању знања и вештина,  унапређује квалитет високог уметничког образовања и тиме се укључује у јединствен eвропски простор високог образовања.

 

Визија

У складу са општим трендовима и стремљењима у високом музичком образовању у Европи и свету, визија Факултета је постизање важних стратешких циљева који су дугорочни, а обухватају:
– динамику у раду и осавремењавању наставних и осталих радних процеса;
– посвећеност квалитету остварених резултата наших студената и запослених;
– охрабривање студената на нове подухвате и пројекте;
– рад на интернационализацији и контроли квалитета;
– финансијску стабилност и одрживост.