Факултет Музичке уметности

Листe изборних предмета

основне академске студије

Композиција

Листа изборних предмета – Композиција ОАС, ак. 2023/24

Извођачке уметности

Листа изборних предмета – Извођачке уметности ОАС, ак. 2023/24

Науке о музичкој уметности

Листа изборних предмета – Науке о музичкој уметности ОАС, ак. 2023/24

 

Мастер академске студије

Композиција

Листа изборних предмета – Композиција МАС, ак. 2023/24

Извођачке уметности

Листа изборних предмета – Извођачке уметности МАС, ак. 2023/24

Науке о музичкој уметности

Листа изборних предмета – Науке о музичкој уметности МАС, ак. 2023/24

Музичка режија

Листа изборних предмета – Музичка режија, ак. 2023/24

примењена истраживања музике

Листа изборних предмета – Примењена истраживања музике, ак. 2023/24

 

Специјалистичке академске студије

Извођачке уметности

Листа изборних предмета – Извођачке уметности САС, ак. 2023/24

Музичка теорија

Листа изборних предмета – Музичка теорија САС, ак. 2023/24

 

Докторске академске студије

Композиција

Листа изборних предмета – Композиција ДАС, ак. 2023/24

Извођачке уметности

Листа изборних предмета – Извођачке уметности ДАС, ак. 2023/24

Науке о музичкој уметности

Листа изборних предмета – Науке о музичкој уметности ДАС, ак. 2023/24


Преузмите формулар за пријаву изборних предмета