Факултет Музичке уметности

Листe изборних предмета

основне академске студије

Композиција

Листа изборних предмета – Композиција ОАС, ак. 2022/23

Извођачке уметности

Листа изборних предмеЛиста изборних предмета – Извођачке уметности ОАС, ак. 2022/23

Науке о музичкој уметности

Листа изборних предмета – Науке о музичкој уметности ОАС, ак. 2022/23

 

Мастер академске студије

Композиција

Листа изборних предмета – Композиција МАС, ак. 2022/23_МАС_2022-23

Извођачке уметности

Листа изборних предмета – Извођачке уметности МАС, ак. 2022/23

Науке о музичкој уметности

Листа изборних предмета – Науке о музичкој уметности МАС, ак. 2022/23

Музичка режија

Листа изборних предмета – Музичка режија, ак. 2022/23

примењена истраживања музике

Листа изборних предмета – Примењена истраживања музике, ак. 2022/23

 

Специјалистичке академске студије

Извођачке уметности

Листа изборних предмета – Извођачке уметности САС, ак. 2022/23

Музичка теорија

Листа изборних предмета – Музичка теорија САС, ак. 2022/23

 

Докторске академске студије

Композиција

Листа изборних предмета – Композиција ДАС, ак. 2022/23

Извођачке уметности

Листа изборних предмета – Извођачке уметности ДАС, ак. 2022/23

Науке о музичкој уметности

Листа изборних предмета – Науке о музичкој уметности ДАС, ак. 2022/23


Преузмите формулар за пријаву изборних предмета