Факултет Музичке уметности

Центри

Центар за промоцију Факултета музичке уметности и односе са јавношћу

Центар за промоцију и односе са јавношћу промовише уметничке и научне активности наставника, сарадника и студената Факултета музичке уметности, чије се информисање обезбеђује организационо-техничким активностима унутар Центра. У фокусу рада Центра су односи са широм јавношћу и масмедијима.

Милица Ерић, самостални стручно-технички сарадник за односе са јавношћу

+381 11 36 21 169

 

Центар за перманентно образовање Факултета

Центар за перманентно образовање Факултета музичке уметности је јединица наставно-уметничко-научне делатности Факултета, која самостално или у сарадњи са другим високошколским установама реализује програме перманентног образовања ван оквира студијских програма Факултета. Перманентно образовање се остварује реализацијом програма образовања током читавог живота (програми сталног усавршавања) и програма за иновацију знања, стручног образовања и усавршавања.

Руководилац Центра за перманентно образовање
мр Дејан Синадиновић, редовни професор

 

Центар за међународну сарадњу

Више информација о Центру за међународну сарадњу.

 

Центар за издавачку делатност

мср Марија Божовић, самостални стручно-технички сарадник за издавачку делатност

Више информација о Центру за издавачку делатност