Факултет Музичке уметности

О Факултету

Факултет музичке уметности (ФМУ) у Београду је централна, државна и најеминентнија музичка високошколска институција у Србији, која непрекидно постоји од њеног оснивања 1937. године.
Као највећи факултет у оквиру Универзитета уметности у Београду, ФМУ обухвата кадар од преко две стотине наставника и сарадника, као и неколико десетина запослених у ненаставним службама. Тренутно је, на различитим нивоима, уписано готово хиљаду студената.

Студентима се нуди стицање знања на три нивоа студија:

 1. Основне академске студије (бечелор ниво), у трајању од 4 године, у вредности од 240 кредита, на студијским програмима:
  – Композиција;
  – Извођачке уметности (модули за: Дириговање, Соло певање, Клавир, Гудачке инструменте, Дувачке инструменте, Џез инструменте и џез певање, те модули за Гитару, Харфу, Оргуље, Чембало и Удараљке);
  – Науке о музичкој уметности (модули за: Музичку педагогију, Музикологију, Етномузикологију и етнокореологију и Музичку теорију)
 2. Мастер академске студије, у трајању од 1 године, у вредности од 60 кредита, на студијским програмима:
  – Композиција,
  – Извођачке уметности (модули за: Камерну музику, Дириговање, Соло певање, Клавир, Гудачке инструменте, Дувачке инструменте, Џез инструменте и џез певање, те модули за итару, Харфу, Оргуље, Чембало и Удараљке);
  – Науке о музичкој уметности (модули за: Музичку педагогију, Музикологију, Етномузикологију и етнокореологију и Музичку теорију);
  – Примењена истраживања музике;
  Мастер академске студије, у трајању од 2 године, у вредности од 120 кредита, на студијском програму:
  – Музичка режија;
  Специјалистичке академске студије, у трајању од 1 године, у вредности од 60 кредита, на студијским програмима:
  – Извођачке уметности (модули за: Камерну музику, Дириговање, Соло певање, Клавир, гудачке инструменте, дувачке инструменте, те модули за Гитару, Харфу, Оргуље, Чембало и Удараљке);
  – Науке о музичкој уметности (модул за Музичку теорију);
 3. Докторске академске студије, у трајању од 3 године, у вредности од 180 кредита, на студијском програму:
  – Композиција;
  – Извођачке уметности (модули за: Камерну музику, Дириговање, Соло певање, Клавир, гудачке инструменте, те модули за Флауту, Кларинет, Фагот, Трубу, Тромбон, Гитару, Харфу, Чембало и Удараљке);
  – Науке о музичкој уметности (модули за: Музичку педагогију, Музикологију, Етномузикологију и Музичку теорију).

У више од осам претходних деценија ФМУ је са изузетним успехом едуковао професионалце који дефинишу, обликују, креирају и одређују културну сцену наше земље и региона. Такође, ФМУ је примарно утицао на континуитет музичког стваралаштва и научне мисли о музичкој уметности, те формирао кадрове који су давали непроценљив печат укупној култури Србије. Дипломе о завршеним студијама на Факултету музичке уметности одувек су вредноване као истински показатељ стечене стручности, то јест широког знања које своју примену проналази у различитим областима савремених професија.

Факултет музичке уметности лоциран је у центру престонице, у уметничкој оази Мањешког парка, надомак чувеног Југословенског драмског позоришта међународног реномеа и, за уметност, културу и музику одувек значајног, Студентског културног центра, чиме се заокружује артистички, академски, традиционални и прогресивни кружок.