Факултет Музичке уметности

Ценовник ФМУ

Мерила за утврђивање висине школарине на ФМУ

Одлука Савета Факултета – Мерила за утврђивање школарине

Правилник о мерилима за утврђивање школарине

Ценовник услуга

Одлука Већа Факултета о изменама и допунама Ценовника

Накнада за пријемни испит

Одлука Савета Факултета о висини уписнине

Одлука Већа Факултета о преносу бодова

Висина школарине у академској 2024/25. години_Одлука Савета Факултета од 28. 2. 2024. [1]

Висина школарине за стране студенте у академској 2024/25. години_Одлука Савета Факултета од 28. 2. 2024. [2]

Висина школарине у академској 2022/23. години – Одлука Савета Факултета од 25.2.2022.

Висина школарине за стране студенте у академској 2022/23. години – Одлука Савета Факултета од 25.2.2022.

Школарина ОАС

Школарина МАС

Школарина САС

Школарина ДАС

Захтев за издавање дипломе – ОАС-МАС-САС

Захтев за издавање дипломе – ДАС

Израда дипломе ОАС

Израда дипломе МАС

Израда дипломе САС

Израда дипломе ДАС

Израда уверења и накнадна пријава испита

Уписнина – уплатница ОАС

Уписнина – уплатница МАС

Уписнина – уплатница САС

Уписанина – уплатница ДАС