Факултет Музичке уметности

Контакт

Адреса:

Факултет музичке уметности
Краља Милана 50
11000 Београд
Република Србија

+ 381 11 3621170

 

КОНТАКТИ стручних СЛУЖБИ:

Општа служба

+381 11 362 07 60

 

Студентски реферат

+381 11 26 59 272

 

СЕКРЕТАР:

+381 11 26 82 746

 

Кабинет декана:

+381 11 362 11 70

 

ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ:

ПИБ: 101849339

Матични број: 07002084

жиро рачун 840-1644666-35 за сопствена средствa

 

КАКО ДО НАС: