Факултет Музичке уметности

Контакт

Адреса:

Факултет музичке уметности
Краља Милана 50
11000 Београд
Република Србија

+ 381 11 3621170

 

ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ:

ПИБ: 101849339

Матични број: 07002084

жиро рачун 840-1644666-35 за сопствена средствa
жиро рачун 840-1644660-53 за буџет

 

КАКО ДО НАС: