Факултет Музичке уметности

Еразмус+ програм мобилности

Студенти Факултета музичке уметности и Универзитета уметности који желе да се пријаве за студијски боравак у иностранству имају могућност да то учене у оквиру универзитетских мрежа, билатералних споразума о размени студената, као и програма Еразмус+.

Водич за студентску мобилност

Универзитет уметности учествује у програму међународне размене студената  Eразмус+ програму мобилности – Learning Mobility of Individuals који студентима Факултета музичке уметности и Универзитета пружа могућност да део свог студијског програма/ наставне праксе остваре на неком од иностраних универзитета или академија, уз финансијску подршку у виду Еразмус+ студентске стипендије.

Студенти/ Запослени се за Еразмус+ мобилност могу пријавити у оквиру две кључне акције:

  • мобилност  између програмских држава КА103
  • међународна кредитна мобилност између програмских и партнерских држава КА107

јавни позив за мобилност студената у сврху студирања у оквиру еразмус+ програма за школску 2022/23. годину

Јавни позив за мобилност студената у сврху студирања на партнерским универзитетима у Босни и Херцеговини и Црној Гори (КА107)

Јавни позив за мобилност студената у сврху обављања праксе (КА103)

Јавни позив за мобилност студената у сврху студирања на партнерским универзитетима у програмским земљама (КА131)

Детаљне информације о Позиву, условима и роковима, доступне су на вебсајту Универзитета уметности у Београду.

Објављено 19. септембра 2022. године


моја еразмус+ студентска мобилност

Милкица Марјановић, Универзитет у Бања Луци: Мој боравак на Факултету музичке уметности у Београду

Михајло Милетић: Мој боравак на Музичкој академији Универзитета у Сарајеву

Јелена Филиповић, Универзитет у Сарајеву: Мој боравак на Факултету музичке уметности у Београду

Аида Аџовић, Универзитет у Сарајеву: Мој боравак на Факултету музичке уметности у Београду

Јелена Тутић: Мој боравак на Музичкој академији „Франц Лист“ у Будимпешти


Моја еразмус+ наставничка мобилност

Ванр. проф. Владимир Николов: Мој боравак на Литванској академији за музику и позориште у Вилњусу

Доц. др Срђан Тепарић: Мој боравак на Музичкој академији у Загребу

Ред. проф. мр Гордана Матијевић- Недељковић: Мој боравак на Музичкој академији Универзитета у Сарајеву

Ред. проф. мр Лидија Станковић: Мој боравак на Музичкој академија Универзитета у Сарајеву

Јасмина Талам, Музичка академија Универзитета у Сарајеву: Моја наставничка мобилност на Факултету музичке уметности у Београду


МОЈА ЕРАзмус+ мобилност

Аднан Рахимић, координатор за међународну сарадњу Универзитета у Сарајеву: Мој боравак на Универзитету уметности у Београду

Наташа Марковић, Универзитет Црне Горе: Мој боравак на Факултету музичке уметности у Београду

Ивана Мијановић, координатор за међународну сарадњу ФМУ: Мој боравак на Универзитету у Сарајеву