Факултет Музичке уметности
Добродошли на Факултет музичке уметности
Едукација, компетенција, традиција
Факултет музичке уметности

Факултет музичке уметности (ФМУ) у Београду је централна, државна и најеминентнија музичка високошколска институција у Србији, која непрекидно постоји од њеног оснивања 1937. године.

Као највећи факултет у оквиру Универзитета уметности у Београду, ФМУ обухвата кадар од преко две стотине наставника и сарадника, као и неколико десетина запослених у ненаставним службама. Тренутно је, на различитим нивоима, уписано готово хиљаду студената.

IN.TUNE – европска универзитетска алијанса у области музике и уметности

Иновативни универзитети Европе у музици и уметности – IN.TUNE (2024–2028) је једина европска универзитетска алијанса у области музике и уметности. Алијанса, која је започела са радом 1. јануара 2024. године, уједињује осам универзитета и ствара динамично образовно окружење које студентима, наставницима и особљу помаже да се суоче са савременим изазовима.

Сазнајте више: Истражите како интегришемо јаку уметничку димензију, образовање, истраживање и друштвени ангажман, дејствујући као извор инспирације за академске заједнице Европе и шире.

Побољшавање дигиталних компетенција и предузетничких вештина код академских музичара у Србији за културно ангажованије друштво – ДЕМУСИС

Пројекат Побољшавање дигиталних компетенција и предузетничких вештина код академских музичара у Србији за културно ангажованије друштво – ДЕМУСИС Еразмус+ програма Изградња капацитета у високом образовању усмерен је ка побољшању предузетничких способности академских музичара за уметничко, креативно, критичко и одговорно (према себи и другима) коришћење дигиталних технологија унутар општег и културног контекста. Циљ је увођење напредног курикулума који би омогућио одрживе каријере музичарима нудећи им знање, вештине и разумевање неопходне за самосталан рад и управљање сопственим каријерама.

2019 – 2023.
www.demusis.ac.rs

Факултет музичке уметности Универзитета уметности у Београду успешно прошао процедуру екстерне институционалне евалуације MusiQuE

Факултет музичке уметности Универзитета уметности у Београду успешно је прошао процедуру екстерне институционалне евалуације MusiQuE (Music Quality Enhancement), чланице Европске асоцијације за обезбеђење квалитета у високом образовању (European Association for Quality Assurance in Higher Education – ENQA) и Европског регистра за обезбеђење квалитета у високом образовању (European Quality Assurance Register – EQAR), независне европске организације са седиштем у Бриселу, посвећене побољшању квалитета високошколских музичких установа и контроли квалитета високог образовања у области музике у Европи и ван ње. На тај начин је Факултет музичке уметности у Београду постао једина високошколска институција у земљи и региону позитивно евалуирана од стране MusiQuE, чиме је потврђен висок степен усаглашености са европским стандардима високошколског музичког образовања.