Факултет Музичке уметности
Добродошли на Факултет музичке уметности
Едукација, компетенција, традиција
Факултет музичке уметности

Факултет музичке уметности (ФМУ) у Београду је централна, државна и најеминентнија музичка високошколска институција у Србији, која непрекидно постоји од њеног оснивања 1937. године.

Као највећи факултет у оквиру Универзитета уметности у Београду, ФМУ обухвата кадар од преко две стотине наставника и сарадника, као и неколико десетина запослених у ненаставним службама. Тренутно је, на различитим нивоима, уписано готово хиљаду студената.

Побољшавање дигиталних компетенција и предузетничких вештина код академских музичара у Србији за културно ангажованије друштво – ДЕМУСИС

Пројекат Побољшавање дигиталних компетенција и предузетничких вештина код академских музичара у Србији за културно ангажованије друштво – ДЕМУСИС Еразмус+ програма Изградња капацитета у високом образовању усмерен је ка побољшању предузетничких способности академских музичара за уметничко, креативно, критичко и одговорно (према себи и другима) коришћење дигиталних технологија унутар општег и културног контекста. Циљ је увођење напредног курикулума који би омогућио одрживе каријере музичарима нудећи им знање, вештине и разумевање неопходне за самосталан рад и управљање сопственим каријерама.

2019 – 2023.
www.demusis.ac.rs

Факултет музичке уметности Универзитета уметности у Београду успешно прошао процедуру екстерне институционалне евалуације MusiQuE

Факултет музичке уметности Универзитета уметности у Београду успешно је прошао процедуру екстерне институционалне евалуације MusiQuE (Music Quality Enhancement), чланице Европске асоцијације за обезбеђење квалитета у високом образовању (European Association for Quality Assurance in Higher Education – ENQA) и Европског регистра за обезбеђење квалитета у високом образовању (European Quality Assurance Register – EQAR), независне европске организације са седиштем у Бриселу, посвећене побољшању квалитета високошколских музичких установа и контроли квалитета високог образовања у области музике у Европи и ван ње. На тај начин је Факултет музичке уметности у Београду постао једина високошколска институција у земљи и региону позитивно евалуирана од стране MusiQuE, чиме је потврђен висок степен усаглашености са европским стандардима високошколског музичког образовања.