Факултет Музичке уметности

Научни скупови

музичка теорија и анализа. научни скуп катедре за музичку теорију

 

14. међународна конференција Интердисциплинарност музичке теорије: знање о музици између историје, поетике, теорија и критике, 7–9. октобар 2022

Посетите вебсајт конференције

13. међународна конференција Музика и спацијалност, 4–6. октобар 2019

Посетите вебсајт конференције

12. међународна конференција Musica Movet: Affectus, Ludus, Corpus, 13–15. октобар 2017

Погледајте програм скупа

психологија и музика – интердисциплинарна сусретања

 

Друга међународна конференција Психологија и музика – Интердисциплинарна сусретања (PAM-IE Belgrade 2022), 26–29. октобар 2022

Посетите вебсајт конференције

Прва међународна конференција Психологија и музика –Интердисциплинарна сусретања (PAM-IE Belgrade 2019), 24–26. октобар 2019

Посетите вебсајт конференције

Погледајте зборник радова са конференције