Факултет Музичке уметности

Испитни рокови

Писмени испити у јунском испитном року

У складу са одлуком Наставно-уметничко-научног већа Факултета, писмени испити у јунском испитном року у академској 2020/21. години, биће реализовани почев од 25. маја 2021. године на Факултету, уз примену свих препоручених епидемиолошких мера за заштиту од ширења вируса COVID-19.

Полагање испита из зимског семестра у више испитних рокова

Студентима Факултета омогућено је да испите из зимског семестра у академској 2020/21. години, полажу у јунском, јулском и септембарском испитном року.