Факултет Музичке уметности

Обавештења и увид јавности

Академска 2021/2022. година

Здравко Ранисављевић
Докторска дисертација
Извештај Комисије
Увид јавности

Академска 2020/2021. година

Марија Глуваков Меденица
Докторски уметнички пројекат
Извештај Комисије
Увид јавности

Дина Хаџиомеровић
Докторски уметнички пројекат
Извештај Комисије
Увид јавности

Марко Алексић
Докторска дисертација
Извештај Комисије
Увид јавности

Дина Војводић
Докторска дисертација
Извештај Комисије
Увид јавности

Тијана Милошевић
Докторски уметнички пројекат
Извештај Комисије
Увид јавности

Мина Ристић
Докторски уметнички пројекат
Извештај Комисије
Увид јавности

Милан Миладиновић
Докторски уметнички пројекат
Извештај Комисије
Увид јавности

Јована Стошић
Докторски уметнички пројекат
Извештај Комисије
Увид јавности

Јелена Бајић
Докторски уметнички пројекат
Извештај Комисије
Увид јавности

Сања Четровић
Докторски уметнички пројекат
Извештај Комисије
Увид јавности

Наталија Јовић
Докторска дисертација
Извештај Комисије
Увид јавности

Игор Дражевић
Докторски уметнички пројекат
Извештај Комисије

Увид јавности