Факултет Музичке уметности

Обавештења и увид јавности

Академска 2023/2024. година

Лука Чубрило
Докторски уметнички пројекат
Извештај комисије
Увид јавности

Милана Милошевић
Докторски уметнички пројекат
Извештај комисије
Увид јавности

Исидора Марјановић
Докторски уметнички пројекат
Извештај комисије
Увид јавности

Ана Цветковић Стојнић
Докторски уметнички пројекат
Извештај комисије
Увид јавности

Стеван Ковачевић
Докторски уметнички пројекат
Извештај комисије
Увид јавности

Јована Радовановић
Докторски уметнички пројекат
Извештај комисије
Увид јавности

Огњен Грчак
Докторски уметнички пројекат
Извештај комисије
Увид јавности

Јелена Зидарић
Докторски уметнички пројекат
Извештај комисије
Увид јавности

Маја Милановић
Докторски уметнички пројекат
Извештај комисије
Увид јавности

мр Наталија Младеновић
Докторски уметнички пројекат
Извештај комисије
Увид јавности

Академска 2022/2023. година

мр Ивана Аћимоски Жикић
Докторски уметнички пројекат
Извештај комисије
Увид јавности

Ана Петровић
Докторска дисертација
Извештај комисије
Увид јавности

Катарина Јовановић
Докторски уметнички пројекат
Извештај комисије
Увид јавности

Александар Ружичић
Докторски уметнички пројекат
Извештај комисије
Увид јавности

Драгољуб Бајић
Докторски уметнички појекат
Извештај Комисије
Увид јавности

Иван Бурка
Докторски уметнички пројекат
Извештај Комисије
Увид јавности

Станко Симић
Докторски уметнички пројекат
Извештај Комисије
Увид јавности

Милош Браловић
Докторска дисертација
Извештај Комисије
Увид јавности

Јуеннинг Џанг 
Докторска дисертација
Извештај Комисије
Увид јавности

Тијана Илишевић
Докторска дисертација
Извештај Комисије
Увид јавности

Душан Савковић
Докторски уметнички пројекат
Извештај Комисије
Увид јавности

Кристина Крстић
Докторски уметнички пројекат
Извештај Комисије
Увид јавности

Лазар Ђорђевић
Докторски уметнички пројекат
Извештај Комисије
Увид јавности

Игор Сарајлић
Докторски уметнички пројекат
Извештај Комисије
Увид јавности

Александар Савић
Докторски уметнички пројекат
Извештај Комисије
Увид јавности

Академска 2021/2022. година

Душан Панајотовић
Докторски уметнички пројекат
Извештај Комисије
Увид јавности

Владимир Милошевић
Докторски уметнички пројекат
Извештај Комисије
Увид јавности

Mарија Маглов
Докторска дисертација
Извештај Комисије
Увид јавности

Милош Маринковић
Докторска дисертација
Извештај Комисије
Увод јавности

Бојан Пешић
Докторски уметнички пројекат
Извештај Комисије
Увид јавности

Ивана Огњановић
Докторски уметнички пројекат
Извештај Комисије
Увид јавности

Драгана Тодоровић
Докторска дисертација
Извештај Комисије
Увид јавности

Драган Средојевић
Докторски уметнички пројекат
Извештај Комисије
Увид јавности

Mилица З. Петровић
Докторска дисертација
Извештај Комисије
Увид јавности

Јелена Тракиловић
Докторски уметнички пројекат
Извештај Комисије
Увид јавности

Јелена Јанковић Бегуш
Докторска дисертација
Извештај Комисије
Увид јавности

Александра Бранковић
Докторска дисертација
Извештај Комисије
Увид јавности

Иван Марјановић
Докторски уметнички пројекат
Извештај Комисије
Увид јавности

Стефан Цветковић
Докторска дисертација
Извештај Комисије
Увид јавности

Јелена Јоковић
Докторска дисертација
Извештај Комисије
Увид јавности

Бојана Радовановић
Докторска дисертација
Извештај Комисије
Увид јавности

Здравко Ранисављевић
Докторска дисертација
Извештај Комисије
Увид јавности