Факултет Музичке уметности

Обавештења и увид јавности

Академска 2022/2023. година

Драгољуб Бајић
Докторски уметнички појекат
Извештај Комисије
Увид јавности

Иван Бурка
Докторски уметнички пројекат
Извештај Комисије
Увид јавности

Станко Симић
Докторски уметнички пројекат
Извештај Комисије
Увид јавности

Милош Браловић
Докторска дисертација
Извештај Комисије
Увид јавности

Јуеннинг Џанг 
Докторска дисертација
Извештај Комисије
Увид јавности

Тијана Илишевић
Докторска дисертација
Извештај Комисије
Увид јавности

Душан Савковић
Докторски уметнички пројекат
Извештај Комисије
Увид јавности

Кристина Крстић
Докторски уметнички пројекат
Извештај Комисије
Увид јавности

Лазар Ђорђевић
Докторски уметнички пројекат
Извештај Комисије
Увид јавности

Игор Сарајлић
Докторски уметнички пројекат
Извештај Комисије
Увид јавности

Александар Савић
Докторски уметнички пројекат
Извештај Комисије
Увид јавности

Академска 2021/2022. година

Душан Панајотовић
Докторски уметнички пројекат
Извештај Комисије
Увид јавности

Владимир Милошевић
Докторски уметнички пројекат
Извештај Комисије
Увид јавности

Mарија Маглов
Докторска дисертација
Извештај Комисије
Увид јавности

Милош Маринковић
Докторска дисертација
Извештај Комисије
Увод јавности

Бојан Пешић
Докторски уметнички пројекат
Извештај Комисије
Увид јавности

Ивана Огњановић
Докторски уметнички пројекат
Извештај Комисије
Увид јавности

Драгана Тодоровић
Докторска дисертација
Извештај Комисије
Увид јавности

Драган Средојевић
Докторски уметнички пројекат
Извештај Комисије
Увид јавности

Mилица З. Петровић
Докторска дисертација
Извештај Комисије
Увид јавности

Јелена Тракиловић
Докторски уметнички пројекат
Извештај Комисије
Увид јавности

Јелена Јанковић Бегуш
Докторска дисертација
Извештај Комисије
Увид јавности

Александра Бранковић
Докторска дисертација
Извештај Комисије
Увид јавности

Иван Марјановић
Докторски уметнички пројекат
Извештај Комисије
Увид јавности

Стефан Цветковић
Докторска дисертација
Извештај Комисије
Увид јавности

Јелена Јоковић
Докторска дисертација
Извештај Комисије
Увид јавности

Бојана Радовановић
Докторска дисертација
Извештај Комисије
Увид јавности

Здравко Ранисављевић
Докторска дисертација
Извештај Комисије
Увид јавности