Факултет Музичке уметности

Обавештења и увид јавности

Академска 2020/2021. година

Мина Ристић
Докторски уметнички пројекат
Извештај Комисије
Увид јавности

Милан Миладиновић
Докторски уметнички пројекат
Извештај Комисије
Увид јавности

Јована Стошић
Докторски уметнички пројекат
Извештај Комисије
Увид јавности

Јелена Бајић
Докторски уметнички пројекат
Извештај Комисије
Увид јавности

Сања Четровић
Докторски уметнички пројекат
Извештај Комисије
Увид јавности

Наталија Јовић
Докторска дисертација
Извештај Комисије
Увид јавности

Игор Дражевић
Докторски уметнички пројекат
Извештај Комисије

Увид јавности