Факултет Музичке уметности

Обавештења и увид јавности

Академска 2020/2021. година

Јована Стошић
Докторски уметнички пројекат
Извештај Комисије
Увид јавности

Јелена Бајић
Докторски уметнички пројекат
Извештај Комисије
Увид јавности

Сања Четровић
Докторски уметнички пројекат
Извештај Комисије
Увид јавности

Наталија Јовић
Докторска дисертација
Извештај Комисије
Увид јавности

Александар Синчук
Докторски уметнички пројекат
Извештај Комисије за оцену и одбрану
Обавештење о Увиду јавности

Ксенија Милошевић
Докторски уметнички пројекат
Извештај Комисије за оцену и одбрану
Обавештење о Увиду јавности

Иван Јарић
Докторски уметнички пројекат
Извештај Комисије за оцену и одбрану
Обавештење о Увиду јавности

Немања Егерић
Докторски уметнички пројекат
Извештај Комисије за оцену и одбрану
Обавештење о Увиду јавности

Архива

Михаило Саморан
Докторски уметнички пројекат
Извештај Комисије за оцену и одбрану Докторског уметничког пројекта
Обавештење о увиду јавности

Катарина Поповић
Докторски уметнички пројекат
Извештај Комисије за оцену и одбрану Докторског уметничког пројекта
Обавештење о увиду јавности

Маја Соколовић Игњачевић
Докторска дисертација
Извештај Комисије за оцену и одбрану докторске дисертације
Обавештење о увиду јавности

Игор Радета
Докторска дисертација
Извештај Комисије за оцену и одбрану докторске дисертације
Обавештење о увиду јавности

Наташа Митровић
Докторски уметнички пројекат
Извештај Комисије за оцену и одбрану докторског уметничког пројекта
Обавештење о увиду јавности

Наташа Јовић – Тривић
Докторски уметнички пројекат
Извештај Комисије за оцену и одбрану докторског уметничког пројекта
Обавештење о увиду јавности

Ханан Хаџајлић
Докторски уметнички пројекат
Извештај Комисије за оцену и одбрану докторског уметничког пројекта
Обавештење о увиду јавности

Јелена Костић
Докторски уметнички пројекат
Извештај Комисије за оцену и одбрану докторског уметничког пројекта
Обавештење о увиду јавности

Виолета Панчетовић-Радаковић
Докторски уметнички пројекат
Извештај Комисије за оцену и одбрану докторског уметничког пројекта
Обавештење о увиду јавности

Јелена Ђајић-Левајац
Докторски уметнички пројекат
Извештај Комисије за оцену и одбрану докторског уметничког пројекта
Обавештење о увиду јавности

Марко Миленковић
Докторска дисертација
Извештај Комисије за оцену и одбрану докторске дисертације
Увид јавности

Милан Бергинц
Докторски уметнички пројекат
Извештај Извештај Комисије за оцену и одбрану докторског уметничког пројекта
Увид јавности

Душица Блаженовић
Докторски рад
Извештај комисије за оцену и одбрану докторског рада
Обавештење о увиду јавности

Лидија Кнајп
Докторски уметнички пројекат
Извештај комисије за оцену и одбрану докторског уметничког пројекта
Обавештење о увиду јавности

Јована Топалов
Докторски уметнички пројекат
Извештај комисије за оцену и одбрану докторског уметничког пројекта
Обавештење о увиду јавности

Филип Савић
Докторски уметнички пројекат
Извештај комисије за оцену и одбрану докторског уметничког пројекта
Обавештење о увиду јавности

Ивана Миладиновић – Прица
Докторски уметнички пројекат
Извештај комисије за оцену и одбрану докторског уметничког пројекта
Обавештење о увиду јавности

Атила Сабо
Докторски уметнички пројекат
Извештај комисије за оцену и одбрану докторског уметничког пројекта
Обавештење о увиду јавности

Ана Радовановић
Докторски уметнички пројекат
Извештај комисије за оцену и одбрану докторског уметничког пројекта
Обавештење о увиду јавности

Ивана Петковић
Докторска дисертација
Извештај комисије за оцену и одбрану докторске дисертације
Обавештење о увиду јавности
Одбрана докторске дисертације

Андрија Павловић
Докторски уметнички пројекат
Извештај комисије за оцену и одбрану докторског уметничког пројекта
Обавештење о увиду јавности

Наташа Пенезић
Докторски уметнички пројекат
Извештај комисије за оцену и одбрану докторског уметничког пројекта
Обавештење о увиду јавности