Факултет Музичке уметности

Међународни пројекти

жан моне модул „Музика и уметност у обликовању европског културног идентитета“

У академској 2017/2018. години Катедра за музикологију ФМУ започела је реализацију новог трогодишњег Жан Моне модула Mузика и уметност у обликовању европског културног идентитета (Jean Monnet Module ”Music and Art in the Shaping of the European Cultural Identity“, 587577-EPP-1-2017-1-RS-EPPJMO-MODULE), чији су покровитељи Темпус Еразмус+ фондација Европске уније и Универзитет уметности у Београду.
Ослањајући се на позитивно искуство у реализацији Жан Моне пројекта „Музички идентитети и европска перспектива: интердисциплинарни приступ“ (2014–2017), овај пројекат наставља са остваривањем основне идеје која се односи на развој европских студија на пољу музике и уметности и усмерен је на музику и уметност као чиниоце који активно обликују европски културни идентитет.
Жан Моне модул „Mузика и уметност у обликовању европског културног идентитета“ подразумева више наставних активности – нове предмете у оквиру постојећих студијских програма, као и реализацију летње школе за студенте уметности, али и за студенте који долазе из других области (нпр. архитектура, математика, историја, медицина и др). Имплементација пројекта укључује увођење оригиналних стратегија у наставу и примену нових технологија у бављењу регионалним феноменима у области музике и уметности, као и сложеним идентитетима европске културе. У циљу јачања интегративних функција Универзитета, пројектни тим сачињен је од професора са три (од четири) факултета Универзитета уметности у Београду: др Марија Масникоса (академски координатор пројекта), др Ивана Перковић, др Тијана Поповић Млађеновић, др Соња Маринковић, др Драгана Стојановић-Новичић, др Драгана Јеремић-Молнар, др Ана Стефановић, др Биљана Лековић (Факултет музичке уметности); др Невена Даковић (Факултет драмских уметности) и др Никола Шуица (Факултет ликовних уметности).
Више информација о овом пројекту доступно је на веб сајту пројекта.


еразмус+ пројекат „Побољшавање дигиталних компетенција и предузетничких вештина код академских музичара у Србији за културно ангажованије друштво“ –ДЕМУСИС

Пројекат Побољшавање дигиталних компетенција и предузетничких вештина код академских музичара у Србији за културно ангажованије друштво – ДЕМУСИС Еразмус+ програма Изградња капацитета у високом образовању усмерен је ка побољшању предузетничких способности академских музичара за уметничко, креативно, критичко и одговорно (према себи и другима) коришћење дигиталних технологија унутар општег и културног контекста. Циљ је увођење напредног курикулума који би омогућио одрживе каријере музичарима нудећи им знање, вештине и разумевање неопходне за самосталан рад и управљање сопственим каријерама.
Пројекат настоји да обезбеди развој капацитета високошколских установа које би образовале културно ангажоване професионалце вољне да активно учествују у друштву.
Три су главна циља пројекта: 1) развој новог програма мастер студија „Музика у дигиталном окружењу“, те модернизација постојећих студијских програма у области музичког предузетништва и дигиталних компетенција. Платформа за учење на даљину, онлајн курсеви и LoLa систем за музичко извођење на даљину стимулисаће употребу дигиталних технологија; 2) континуирани стручни развој професионалаца у области музике, са циљем побољшања и оснажења њихових дигиталних и предузетничких вештина; 3) подршка учешћу музичког образовања у друштвеном и културном ангажовању у циљу смањења постојећег јаза између институција високог музичког образовања и цивилног друштва.
Пројекат води Универзитет уметности у Београду, а конзорцијум удружује 6 академских и 3 не-академска партнера. Очекивани резултати пројекта укључују иновативне, нове курикулуме и нове могућности у погледу каријера професионалних музичара, развој јачих, модернизованих академских институција, иновативне методолошке приступе образовању музичара који би могли да олакшају интеракцију академског и цивилног друштва, те повећају учешће јавности у музичкој уметности.

2019 – 2022.
www.demusis.ac.rs
Facebook
YouTube