Факултет Музичке уметности

Пројекти Факултета

Пројектна делатност Факултета музичке уметности платформа је за развој уметничког и научног подмлатка и унапређење високог образовања у области музике, у оквиру које је се студенти, наставници и сарадници континуирано усавршавају, остварујући високе домете свог уметничког и научноистраживачког рада и доприноса развоју музичког стваралаштва. Поред богате интернационалне пројектне активности која се остварује у оквиру међународне сарадње, Факултет музичке уметности покреће и реализује пројекте у сарадњи са националним институцијама, у оквиру разноврсних програма и иницијатива.