Факултет Музичке уметности

Библиотека

Facebook YouTube Instagram

Библиотека Факултета музичке уметности основана је непосредно после отварања Музичке академије 1937. године и припада категорији високошколских стручних библиотека. Члан је Заједнице библиотека универзитета у Србији и Међународне организације музичких библиотека (International Association of Music Libraries – IAML). По броју јединица (преко 115 000) и вредности грађе коју чува, Библиотека ФМУ је највећа музичка збирка на простору бивше Југославије и најбогатија стручна библиотека овог типа у Србији.

Библиотека у свом фонду чува богату збирку музикалија, стручне литературе о музици која је неопходна за свакодневно извођење наставе, као и за уметничку делатност и научно-истраживачки рад студената и професора.

Примарни фонд Библиотеке представља око 85.000 примерака нотног материјала (музикалија); затим око 15.000 примерака монографских публикација и осамдесетак наслова серијских публикација. У њој се чувају дипломски, магистарски и докторски радови одбрањени на Факултету. За кориснике Библиотеке обезбеђени су и онлајн ресурси којима се приступа преко академске мреже.
Фонотеку у оквиру Библиотеке чини 9.000 грамофонских плоча, око 2000 компакт дискова, аудио касете, магнетофонске траке и ЦД ромови.

Библиотека ФМУ чува и вредне колекције важне за проучавање историје српске музике. То је, пре свега, Збирка старе и ретке књиге, а затим библиотеке целине значајних стваралаца (Владимира Ђорђевића, Миленка Живковића, Милоја Милојевића, Јосипа Славенског, Петра Стојановића, Борислава Пашћана, Душана Сковрана, Драгутина Покорног, Марине Олењине). Посебне збирке чувају се одвојено од главног фонда и доступне су само за рад у читаоници.

Фонд се претражује уз помоћ електронског каталога COBISS, чија је израда почела 2006. године. Старији, лисни каталог и даље је доступан за претрагу дела грађе који још није доступан у електронској бази.

ЕЛЕКТРОНСКЕ БАЗЕ ПОДАТАКА

Grove Music Online  доступна је без логовања, са свих рачунара на Факултету музичке уметности, преко адресе www.oxfordmusiconline.com. Уколико приступате „од куће“, податке за логовање можете добити у Библиотеци.

Medici TV, канал класичне музике, доступан је преко линка connect.liblynx.com. На страни која се отвара путем линка налази се поље за логовање у који корисник уписује број своје чланске карте у Библиотеци ФМУ.

NAXOS Music Online, база аудио записа најзначајнијих издавача у области класичне музике, доступна је корисницима Библиотеке ФМУ путем следећег линка.
Податке за логовање добијате у Библиотеци. Када се улогујете у базу, можете да отворите лични налог на коме ћете формирати и чувати плеј-листе по сопственом избору.

RILM Abstracts of Music Literature – библиографска база са апстрактима; приступа се уз корисничко име и шифру који се добијају у Библиотеци.

Корисници Библиотеке могу да приступе базама података са компјутера у читаоници, путем академске мреже:
KoBSON – база преко које можете приступити великом броју музичких часописа и књига у пуном тексту
за часописе
за књиге

Запослени на Универзитету и стипендисти Министарства просвете, науке и технолошког развоја могу уз лозинку приступити сервису КоБсона и „од куће“. Потребно је само попунити Захтев за добијање лиценце и послати на мејл адресу biblio@fmu.bg.ac.rs

SCIndeks – Srpski citatni indeks

Препоручујемо и следеће електронске базе података у слободном приступу са којих бесплатно могу да се преузимају ноте композиција различитих жанрова:
– imslp.org
– www.sheetmusicarchive.net
– www.icking-music-archive.org
– www.music-scores.com
– www.allpianoscores.com
– notes.tarakanov.net
– www.sv-djordje.org (српска црквена музика)

Библиографије истраживача:
Е – CRIS e-cris.sr.cobiss.net
цитираност : www.unilib.rs

Посебне збирке

Посебне збирке и библиотеке целине истакнутих стваралаца чувају се одвојено од главног фонда и доступне су само за рад у читаоници.
Збирка Старе и ретке књиге
– Библиотека целина Владимира Ђорђевића
– Библиотека целина Петра Стојановића
– Библиотека целина Милоја Милојевића
Библиотека целина Драгутина Покорног

Од 2011. године, Библиотека је реализовала више пројеката које је суфинансирало Министарство културе Републике Србије. Ови пројекти имали су за циљ стварање бољих услова за чување и презентацију посебних збирки. Кроз пројекте су набављени нови ормани и фасцикле за смештај, збирке су обрађене у лисном или електронском каталогу, део публикација је заштићен у процесу конзервације, а затим скениран. Скенирани документи доступни су онлајн, у оквиру документа „Збирка Старе и ретке књиге“, као и на дисковима доступним у Библиотеци.

Дигитална изложба

Дигитална изложба: „Ноте које су ратовале“ представља одабране штампане и рукописне публикације које се чувају у Библиотеци Факултета музичке уметности, а значајне су као сведочанство о Првом светском рату. Ова изложба приповеда једну „паралаелну“ историју Великог рата, откривајући прегнућа духа у „времену смрти“, употпуњујући и бојећи живљим бојама историју исказану датумима, догађајима и бројкама.

Већина публикација на изложби по први пут се представља јавности, или се по први пут о њима говори искључиво у контексту ратне историје. Ноте, књиге и списи оригинално припадају различитим деловима фонда Библиотеке ФМУ: личним библиотекама Драгутина Покорног, Владимира Ђорђевића, Милоја Милојевића, Маре Стефановић, те Збирци старе и ретке књиге.

Коришћење библиотеке

Корисници могу да раде у читаоници или да позајме публикације, у складу са Правилником о раду Библиотеке.
Осим студената и запослених на Факултету музичке уметности, Библиотеку привремено могу да користе и заинтересовани појединци уз плаћање накнаде у Скриптарници Факултета, у складу са следећим ценовником.

Фонд се претражује уз помоћ онлајн каталога COBISS. Претраживањем каталога корисник проналази сигнатуру коју записује на реверс на основу ког добија жељене публикације. Поред, тога, све жељене публикације могу се претходно наручити путем имејла biblio@fmu.bg.ac.rs или преко личних Cobiss налога.

Читаоница је опремљена рачунарском и аудио техником са приступом интернету (8 DELL десктоп рачунара, 1 iMac и 1 Sony USB грамофон), као и клавиновом и MIDI клавијатуром.

Радно време читаонице:
Понедељак – Петак: 9–18 ч
Субота: 9–13 ч

Шеф службе:
Радмила Милинковић, виши дипломирани библиотекар

Запослени у служби:
др Игор Радета, дипломирани библиотекар
Звездана Марић, дипломирани библиотекар
Драгана Стефановић, дипломирани библиотекар (на породиљском одсуству)
Олга Оташевић, дипломирани библиотекар
Ана Марија Петровић, библиотекар (на породиљском одсуству)
Андрија Божовић, дипломирани библиотекар
Давид Тесла, књижничар

+381 11 36 20 796

+381 62 251 453