Факултет Музичке уметности

Библиотека

Facebook YouTube Instagram

Библиотека Факултета музичке уметности основана је непосредно после отварања Музичке академије 1937. године и припада категорији високошколских стручних библиотека. Члан је Заједнице библиотека универзитета у Србији и Међународне организације музичких библиотека (International Association of Music Libraries – IAML).По броју јединица (преко 114000) и вредности грађе коју чува, Библиотека ФМУ је највећа музичка збирка на простору бивше Југославије и најбогатија стручна библиотека овог типа у Србији.

Библиотека у свом фонду чува богату збирку музикалија, стручне литературе о музици која је неопходна за свакодневно извођење наставе, као и за уметничку делатност и научно-истраживачки рад студената и професора.

Примарни фонд Библиотеке представља око 85.000 примерака нотног материјала (музикалија); затим око 15.000 примерака монографских публикација и осамдесетак наслова серијских публикација. У њој се чувају дипломски, магистарски и докторски радови одбрањени на Факултету. За кориснике Библиотеке обезбеђени су и онлајн ресурси којима се приступа преко академске мреже.
Фонотеку у оквиру Библиотеке чини 9.000 грамофонских плоча, око 2000 компакт дискова, аудио касете, магнетофонске траке и ЦД ромови.

Библиотека ФМУ чува и вредне колекције важне за проучавање историје српске музике. То је, пре свега, Збирка старе и ретке књиге, а затим библиотеке целине значајних стваралаца (Миленка Живковића, Милоја Милојевића, Јосипа Славенског, Петра Стојановића, диригента Борислава Пашћана, Душана Сковрана, Николе Цвејића, Марине Олењине). Легат Владимира Ђорђевића је један од најбогатијих и најзначајнијих и садржи у највећој мери стара и ретка музичка издања. Ове посебне збирке чувају се одвојено од главног фонда и доступне су само за рад у читаоници.

Фонд се претражује уз помоћ лисног и електронског каталога COBISS.

 

Електронски каталог

Израда електронског каталога започета је 2006. године. Овим каталогом обухваћене су све публикације приновљене од те године, а подаци о старом фонду се поступно уносе.

Каталог је доступан преко адресе:
plus.sr.cobiss.net

Упутство за коришћење електронског каталога налази се налази се на Јутјуб каналу Библиотеке ФМУ:
www.youtube.com

 

Електронске базе података

Након двомесечног слободног приступа започео је период годишње претплате на Grove Music Online. Омогућен је директан приступ са свих рачунара на Факултету музичке уметности, преко адресе www.oxfordmusiconline.com. Податке за логовање од куће можете добити у Библиотеци.

Канал класичне музике, Medici TV доступан је преко линка connect.liblynx.com. На страни до које води овај линк налази се поље за логовање у који корисник уписује број своје чланске карте у Библиотеци ФМУ.

Корисници Библиотеке могу да приступе базама података са компјутера у читаоници, путем академске мреже:
– KoBSON www.kobson.nb.rs – база преко које можете приступити великом броју музичких часописа и књига у пуном тексту
– www.kobson.nb.rs – за часописе
– www.kobson.nb.rs – за књиге

Запослени на Универзитету и стипендисти Министарства просвете, науке и технолошког развоја могу уз лозинку приступити сервису КоБсона и „од куће“. Потребно је само попунити Захтев за добијање лиценце и послати на мејл адресу biblio@fmu.bg.ac.rs
kobson.nb.rs

SCIndeks – Srpski citatni indeks scindeks.ceon.rs

RILM Abstracts of Music Literature search.ebscohost.com – библиографска база са апстрактима; приступа се уз корисничко име и шифру који се добијају у Библиотеци.

Препоручујемо и следеће електронске базе података у слободном приступу са којих бесплатно могу да се преузимају ноте композиција различитих жанрова:
– imslp.org
– www.sheetmusicarchive.net
– www.icking-music-archive.org
– www.music-scores.com
– www.allpianoscores.com
– notes.tarakanov.net
– www.sv-djordje.org (српска црквена музика)

Библиографије истраживача:
Е – CRIS e-cris.sr.cobiss.net
цитираност : www.unilib.rs

Нова мултимедијална онлајн база података доступна у априлу

Посебне збирке

Посебне збирке, легати и библиотеке истакнутих стваралаца, чувају се одвојено од главног фонда и доступни су само за рад у читаоници. Подаци о њима претраживи су у засебним лисним каталозима.

У периоду од 2011. до 2015. године Библиотека је релизовала неколико пројеката које је суфинансирало Министарства културе Републике Србије. Ови пројекти обухватили су израду електронског каталога, затим скенирање и конзервацију публикација из следеће четири посебне збирке:
Збирка Старе и ретке књиге
– Библиотека целина Владимира Ђорђевића
– Библиотека целина Петра Стојановића
– Библиотека целина Милоја Милојевића

 

Дигитална изложба

Дигитална изложба: „Ноте које су ратовале“ представља одабране штампане и рукописне публикације које се чувају у Библиотеци Факултета музичке уметности, а значајне су као сведочанство о Првом светском рату. Ова изложба приповеда једну „паралаелну“ историју Великог рата, откривајући прегнућа духа у „времену смрти“, употпуњујући и бојећи живљим бојама историју исказану датумима, догађајима и бројкама.

Већина публикација на изложби по први пут се представља јавности, или се по први пут о њима говори искључиво у контексту ратне историје. Ноте, књиге и списи оригинално припадају различитим деловима фонда Библиотеке ФМУ: личним библиотекама Драгутина Покорног, Владимира Ђорђевића, Милоја Милојевића, Маре Стефановић, те Збирци старе и ретке књиге.

 

Коришћење библиотеке

Корисници могу да раде у читаоници или да позајме публикације, у складу са Правилником о раду Библиотеке.
Осим студената и запослених на Факултету музичке уметности, Библиотеку привремено могу да користе и заинтересовани појединци уз плаћање накнаде (образац уплатнице) у складу са следећим ценовником.

Фонд се претражује уз помоћ онлајн каталога COBISS. Претраживањем каталога корисник проналази сигнатуру коју записује на реверс на основу ког добија жељене публикације.

Читаоница је опремљена рачунарском и аудио техником са приступом интернету.

Радно време читаонице:
понедељак – петак 9–18 ч
субота 9–13 ч

Измена рада Библиотеке у периоду епидемије:

У периоду епидемије Библиотека ради са корисницима радним данима од 9 до 14 часова.
Молимо кориснике да све жељене публикације претходно наручите путем мејла biblio@fmu.bg.ac.rs или преко личних Cobiss налога.

Шеф службе:
Радмила Милинковић, виши дипломирани библиотекар

Запослени у служби:
др Игор Радета, дипломирани библиотекар
Олга Оташевић, дипломирани библиотекар
Звездана Стојкановић, дипломирани библиотекар
Драгана Петронијевић, дипломирани библиотекар
Ана Марија Петровић, библиотекар

+381 11 36 20 796

+381 62 251 453