Факултет Музичке уметности

Информације и јавни позиви

Јавни оглас о спровођењу поступка прикупљања писмених понуда за продају клавира

План јавних набавки 2024

План јавних набавки 2023

План јавних набавки 2022

План јавних набавки 2021

Измењена верзија Плана јавних набавки 2020
План јавних набавки 2020

Обавештење о закљученом уговору Електрична енергија_2020
Одлука о додели уговора Електрична енергија_2020
Позив за подношење понуда Електрична енергија_2020
Конкурсна документација Електрична енергија_2020

Обавештење о закљученом уговору Опрема за образовање_2019
Одлука о додели уговора Опрема за образовање_2019
Позив за подношење понуда Опрема за образовање_2019
Конкурсна документација Опрема за образовање_2019

Обавештење о закљученом уговору Материјал за наставу_2019
Одлука о додели уговора Материјал за наставу_2019
Позив за подношење понуда Материјал за наставу_2019
Конкурсна документација Материјал за наставу_2019

Обавештење о закљученом уговору Електрична енергија_2019
Одлука о додели уговора Електрична енергија_2019
Позив за подношење понуда Електрична енергија_2019
Конкурсна документација Електрична енергија_2019