Факултет Музичке уметности

Информације и јавни позиви

План јавних набавки 2023

План јавних набавки 2022

План јавних набавки 2021

Измењена верзија Плана јавних набавки 2020
План јавних набавки 2020

Обавештење о закљученом уговору Електрична енергија_2020
Одлука о додели уговора Електрична енергија_2020
Позив за подношење понуда Електрична енергија_2020
Конкурсна документација Електрична енергија_2020

Обавештење о закљученом уговору Опрема за образовање_2019
Одлука о додели уговора Опрема за образовање_2019
Позив за подношење понуда Опрема за образовање_2019
Конкурсна документација Опрема за образовање_2019

Обавештење о закљученом уговору Материјал за наставу_2019
Одлука о додели уговора Материјал за наставу_2019
Позив за подношење понуда Материјал за наставу_2019
Конкурсна документација Материјал за наставу_2019

Обавештење о закљученом уговору Електрична енергија_2019
Одлука о додели уговора Електрична енергија_2019
Позив за подношење понуда Електрична енергија_2019
Конкурсна документација Електрична енергија_2019