Факултет Музичке уметности

Извођачке уметности

Студијски програм Извођачке уметности обухвата три нивоа студија:

1. Основне академске студије у трајању од 4 године (240 ЕСПБ кредита). У оквиру овог нивоа студија заступљени су следећи студијски модули:
– Дириговање,
– Соло певање,
– Клавир,
– Гудачки инструменти (виолина, виола, виолончело и контрабас),
– Дувачки инструменти (флаута, обоа, кларинет, фагот, хорна, труба, тробмон и туба),
– Полиинструментални модули (гитара, харфа, оргуље, чембало и удараљке)
– Џез певање и џез инструменти (клавир, саксофон, труба, тромбон, гитара и контрабас).

2. Мастер академске студије и Специјалистичке академске студије:
– Мастер академске студије у трајању од 1 године (60 ЕСПБ кредита). Сви већ поменути модули на претходном нивоу студија су заступљени и на овом нивоу студија, као и модул Камерна музика;
– Специјалистичке академске студије у трајању од 1 године (60 ЕСПБ кредита). Сви већ поменути модули на претходном нивоу студија су заступљени и на овом нивоу студија, као и модул Камерна музика;

3. Докторске академске студије у трајању од 3 године (180 ЕСПБ кредита). У оквиру овог нивоа студија заступљени су следећи студијски модули:
– Камерна музика,
– Дириговање,
– Соло певање,
– Клавир,
– Гудачки инструменти (виолина, виола, виолончело и контрабас),
– Дувачки инструменти (флаута, кларинет, фагот, труба, тромбон),
– Полиинструментални модули (гитара, харфа, чембало и удараљке).

На студијском програму Извођачке уметности, значајна пажња се посвећује развоју уметничких способности. Циљ је формирање музичке личности диригента, камерног музичара, гудача-инструменталисте, дувача-инструменталисте, соло певача, полиинструменталисте, џез певача и џез инструменталисте, високог професионалног извођачког нивоа.

Осим што стичу способност за самосталну уметничку активност и учешће у раду ансамбала студенти имају компетенције за музичко-педагошки рад у музичким школама, као и за рад у институцијама културе.

Исходи учења су стицање вештина – вежбања и одржавања проба, свирања у ансамблима, вештине уметничког изражавања и јавног извођења, разумевање репертоара и музичког материјала, као и вештине осмишљавања и извођења наставе коришћењем савремених принципа и метода.