Факултет Музичке уметности

Конкурси

ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

Правилник о минималним условима за избор у звање наставника 
Правилник о минималним условима за избор у звање уметничких сарадника 
Образац 2_За наставнике и асистенте 
Образац 2_За уметничке сараднике 

10.03.2021.
ФАКУЛТЕТ МУЗИЧКЕ УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ
Улица Краља Милана бр. 50, телефон број: 011/36-20-760
на основу Закона о високом образовању и Статута Факултета расписује КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊА

10.11.2020.

Текст конкурса за изборе у звања – 11.11.2020.

 

Увид јавности