Факултет Музичке уметности

Конкурси

КОНКУРС 31. 5. 2023.
Конкурс траје од 31. маја до 8. јуна 2023. године.


ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

Правилник о минималним условима за избор у звање наставника 
Правилник о минималним условима за избор у звање уметничких сарадника 
Образац 2_За наставнике и асистенте 
Образац 2_За уметничке сараднике

 

Увид јавности

РЕДОВНИ ПРОФЕСОР ЗА УЖУ УМЕТНИЧКУ ОБЛАСТ КЛАВИР
ВАНРЕДНИ ПРОФЕСОР ЗА УЖУ УМЕТНИЧКУ ОБЛАСТ ДИРИГОВАЊЕ – УПОРЕДНИ ПРЕДМЕТИ
ВАНРЕДНИ ПРОФЕСОР ЗА УЖУ УМЕТНИЧКУ ОБЛАСТ КЛАВИР
ВАНРЕДНИ ПРОФЕСОР ЗА УЖУ УМЕТНИЧКУ ОБЛАСТ КЛАВИР – УПОРЕДНИ ПРЕДМЕТИ
ВАНРЕДНИ ПРОФЕСОР ЗА УЖУ УМЕТНИЧКУ ОБЛАСТ ВИОЛА
ВАНРЕДНИ ПРОФЕСОР ЗА УЖУ УМЕТНИЧКУ ОБЛАСТ ВИОЛИНА
ВАНРЕДНИ ПРОФЕСОР ЗА УЖУ УМЕТНИЧКУ ОБЛАСТ КОМПОЗИЦИЈА
ВАНРЕДНИ ПРОФЕСОР ЗА УЖУ НАУЧНУ ОБЛАСТ МУЗИЧКА ТЕОРИЈА
ДОЦЕНТ ЗА УЖУ УМЕТНИЧКУ ОБЛАСТ КОМПОЗИЦИЈА
ДОЦЕНТ ЗА УЖУ УМЕТНИЧКУ ОБЛАСТ ЏЕЗ ТРОМБОН
ДОЦЕНТ ЗА УЖУ УМЕТНИЧКУ ОБЛАСТ КАМЕРНА МУЗИКА (ЗА РАД СА ГУДАЧКИМ АНСАМБЛИМА)
ДОЦЕНТ ЗА УЖУ УМЕТНИЧКУ ОБЛАСТ ЏЕЗ БУБЊЕВИ
ДОЦЕНТ ЗА УЖУ УМЕТНИЧКУ ОБЛАСТ КОМПОЗИЦИЈА – КОМПОЗИЦИОНО-ТЕХНИЧКЕ ДИСЦИПЛИНЕ
ДОЦЕНТ ЗА УЖУ УМЕТНИЧКУ ОБЛАСТ КАМЕРНА МУЗИКА (ЗА РАД СА ГУДАЧКИМ АНСАМБЛИМА)
ДВА ДОЦЕНТА ЗА УЖУ УМЕТНИЧКУ ОБЛАСТ ВИОЛИНА
ДОЦЕНТ ЗА УЖУ УМЕТНИЧКУ ОБЛАСТ СОЛО ПЕВАЊЕ
ДОЦЕНТ ЗА УЖУ УМЕТНИЧКУ ОБЛАСТ СОЛО ПЕВАЊЕ – УПОРЕДНИ ПРЕДМЕТИ
УМЕТНИЧКИ САРАДНИК НА КАТЕДРИ ЗА ГУДАЧКЕ ИНСТРУМЕНТЕ
УМЕТНИЧКИ САРАДНИК НА ПОЛИИНСТРУМЕНТАЛНОЈ КАТЕДРИ
ДОЦЕНТ ЗА УЖУ УМЕТНИЧКУ ОБЛАСТ УДАРАЉКЕ