Факултет Музичке уметности

Пријемни испити

ЗАДАТА КОМПОЗИЦИЈА ЗА ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ИЗ КЛАВИРА 2023. ГОДИНЕ

Задату композицију за полагање испита за проверу склоности и способности на студијском програму Извођачке уметности ‒ модул Клавир (ОАС) можете да преузмете на следећем линку:

Jean Sibelius – Elegiaco, op. 76 no. 10

Објављено 17. маја 2023. године.Текстови за усмени део пријемног испита за студијски програм Науке о музичкој уметности – Етномузикологија (ОАС)

Селена Ч. Ракочевић и Здравко Ранисављевић. Традиционални плес у Србији: између нематеријалног културног наслеђа и савременог стваралаштва
Сања Ранковић. Традиционална музика Призренске Горе у сенци Отоманске империје
Младен Марковић. Цртице о српској градској музици западне провенијенције

Објављено 3. маја 2023. године


ИНФОРМАТОР ЗА УПИС КАНДИДАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА У АКАДЕМСКОЈ 2023/24. ГОДИНИ

ИНФОРМАТОР за упис кандидата у прву годину ОАС за академске 2023/24. године (Објављено 28. 3. 2023)


академска 2023/2024.

Бодовање државне матуре


ОБЈАВЉЕНА ПРВА ЗАДАТА КОМПОЗИЦИЈА ЗА ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ИЗ ГИТАРЕ 2023. ГОДИНЕ

Прву задату композицију за пријемни испит из гитаре (ОАС) за школску 2023/24. годину можете да преузмете на следећем линку:
Agustin Barrios Mangore – Vals de la Primavera

 


пријемни испити за упис на мастер, специјалистичке и докторске академске студије у академској 2022/23. години

Пријемни испити за упис на Мастер академске студије, Специјалистичке академске студије и Докторске академске студије у академској 2022/23. години одржаће се у септембру месецу 2022. године.
Информације о роковима за спровођење појединих фаза конкурса, захтевима на пријемном испиту и условима уписа доступни су у Информатору за упис кандидата на мастер, специјалистичке и докторске академске студије (измењен 26. јула 2022).
Објављено 5. јула 2022. године