Факултет Музичке уметности

Пријемни испити

распоред полагања пријемног испита за мастер, специјалистичке и докторске академске студије и прелаз са других академија за академску 2021/22. годину

Распоред полагања пријемног испита за МАС, САС и ДАС на студијском програму Извођачке уметности-Соло певање, Мала сала, 22.9.2021
Распоред полагања усменог дела пријемног испита за МАС на студијском програму Науке о музичкој уметности-Музичка педагогија, 23.9.2021
Распоред полагања пријемног испита за МАС, САС, ДАС и прелаз са других академија на студијском програму Извођачке уметности-Клавир, Велика сала ФМУ, 23-24.9.2021
Распоред полагања пријемног испита за МАС, САС, ДАС и прелаз са других факултета на студијском програму Извођачке уметности-Гудачки инструменти, Велика сала, 24-25.9.2021
Распоред полагања усменог дела пријемног испита за ДАС на студијском програму Науке о музичкој уметности-Музичка педагогија, соба 34, 25.9.2021
Распоред полагања пријемног испита за МАС, САС, ДАС на студијском програму Извођачке уметности-Дувачки инструменти, Велика сала ФМУ, 26.9.2021
Распоред полагања пријемног испита за МАС, САС и ДАС на студијском програму Извођачке уметности-Камерна музика, 25-27.9.2021

Ажурирано 23. септембра 2021. године


пријава на конкурс за упис на Мастер, Специјалистичке и Докторске академске студије за академску 2021/22. годину

Пријава на Конкурс за упис на Мастер, Специјалистичке и Докторске академске студије за академску 2021/22. годину врши се искључиво електронским путем (онлајн) путем линка: https://prijemni.fmu.bg.ac.rs/Onlineregistracija

Пријава се врши искључиво у следећим терминима:
Мастер академске студије 17. 9. и 20. 9. 2021. године од 9.00 до 12.00 часова
Специјалистичке академске студије 15.9.2021. године од 9.00 до 12.00 часова
Докторске академске студије 16.9.2021. године од 9.00 до 14.00 часова

Документација се шаље у формату ПДФ, у једном заједничком документу који садржи све неопходне обрасце, максималне величине 5 МБ.
Сва друга документација (партитуре, семинарске радове, приступне радове, као и спискове значајних наступа) такође се доставља у електронском облику у ПДФ формату.
За пријаву на студијски програм Музичка режија потребно је доставити и аудиограм урађен у надлежној здравственој институцији.

У случају било какве врсте проблема са пријавом, потребно је обратити се са имејл адресе која је коришћена у пријави на следећу адресу: vnenadic@fmu.bg.ac.rs

Кандидат се успешно пријавио када на имејл добије следећу поруку:
„Успешно сте предали документацију за полагање пријемног испита на Факултету музичке уметности у Београду.“

Кандидати који положе пријемни испит и налазе се на Ранг листи до броја одобреног за упис на жељени студијски програм, оригиналну документацију доносе приликом уписа.
Уколико се утврди да документација није важећа, Факултет музичке уметности задржава право измене Ранг листе, позивом на упис следећег кандидата са Листе.

Објављено 12. септембра 2021. године


Текстови за писање сажетка на пријемном испиту за упис на докторске академске студије на студијском програму Науке о музичкој уметности – модул Музичка педагогија

КСМП Пријемни ДАС 2021_Текст за писање сажетка 1
КСМП Пријемни ДАС 2021_Текст за писање сажетка 2
КСМП Пријемни ДАС 2021_Текст за писање сажетка 3

Објављено 9. септембра 2021. године


Прелиминарна Ранг листа кандидата који су стекли право уписа у прву годину ОАС академске 2021/22. године у другом уписном року, усвојена је Одлуком НУН већа и доступна на следећем линку: https://prijemni.fmu.bg.ac.rs/ 
Објављено 8. септембра 2021. године

пријемни испит за мас музичка режија 2021/22 – упутство за кандидате

Музичка режија – пријемни испит 2021/22. Упутство за кандидате

Пријемни испит из солфеђа за МАС Музичка режија. Упутство за кандидате
Огледни пример записа из солфеђа који се тражи од студента. Пријемни испит за МАС Музичка режија 2021/22

Звучни записи и примери

Објављено 20. септембра 2021. године


пријемни испити за упис на мастер, специјалистичке и докторске академске студије у академској 2021/22. години

Пријемни испити за упис на Мастер академске студије, Специјалистичке академске студије и Докторске академске студије у академској 2021/22. години одржаће се у септембру месецу 2021. године.
Информатор за упис на Мастер академске студије, Специјалистичке академске студије и Докторске академске студије  у академској 2021/22. години доступан је овде.
Објављено 8. јула 2021. године


ИНФОРМАТОР за упис кандидата у прву годину Основних академских студија у академској 2021/22. години

ИНФОРМАТОР за упис кандидата у прву годину ОАС за академске 2021/22. године (Објављено 2.4.2021)