Факултет Музичке уметности

Догађаји

07 окт
Факултет музичке уметности, Универзитет уметности у Београду и онлајн | 07 - 09. октобар 2022.

14. међународна конференција “Музичка теорија и анализа” – „Интердисциплинарност музичке теорије: знање о музици између историје, поетике, теорија и критике“

Катедра за музичку теорију са великим задовољством обавештава да ће 14. међународна конференција Музичка теорија и анализа под називом Интердисциплинарност музичке теорије: знање о музици између историје, поетике, теорија и критике бити одржана 7–9. октобра 2022. године.

26 окт
Универзитет уметности у Београду, Косанчићев венац 29 | 26 - 29. октобар 2022.

Психологија и музика – интердисциплинарна сусретања (PAM-IE Belgrade 2022)

Факултет музичке уметности са задовољством објављује да ће друга међународна научна конференција Психологија и музика – интердисциплинарна сусретања (PAM-IE Belgrade 2022) бити одржана од 26. до 29. октобра 2022. године на Универзитету уметности у Београду. Главни организатор конференције је Факултет музичке уметности, Универзитет уметности у Београду, а коорганизатори су: Институт за психологију, Филозофски факултет, Универзитет у Београду, Секција за психологију музике, Друштво психолога Србије и Регионална мрежа психологија и музика.

25 нов
Факултет музичке уметности, Београд; Винаверова дворана, Шабац | 25 - 26. новембар 2022.

Национални научни скуп са међународним учешћем „Станислав Винавер и музика“

Настављајући праксу одржавања сусрета научника из различитих хуманистичких дисциплина на тему стваралаштва књижевника и њиховог сложеног односа према музици, Катедра за музикологију Факултета музичке уметности у Београду има част, задовољство и привилегију да најави одржавање научног скупа Станислав Винавер и музика, посвећено животу, стваралаштву и разгранатим интердисциплинарним интересовањима класика српске књижевности и културе Станислава Винавера.