Факултет Музичке уметности

Марина Марковић

асистент са докторатом за ужу научну област Музикологија

Марина Марковић (1968, Београд) завршила је студије музикологије на Факултету музичке уметности Универзитета уметности у Београду. Тренутно је на докторским академским студијама у оквиру исте институције. Током основних студија радила је као музички сарадник на Студију Б (радио емисија Концерт Студија Б), као и у Драмском програму Радио Београда. Била је ангажована у својству истраживача на пројекту Voiceless Choirs. Serbian Musical Collections from Zemun in 19th and Early 20th Centuries, реализованом у сарадњи Британске библиотеке из Лондона, Историјског архива Београда и Факултета музичке уметности у Београду. Сарађивала је у конципирању и реализацији културних програма Руског центра за науку и културу „Руски дом“ у Београду, где је одржала више јавних предавања из области руске музике 19. и 20. века.

Од 2014. године запослена је на Факултету музичке уметности у Београду као асистент за ужу научну област Музикологија. Сарадник је на пројекту Идентитети српске музике у светском културном контексту Катедре за музикологију ФМУ, у вези са пословима припреме, провере и обраде података, који се односе на научна истраживања обухваћена пројектом. Њена истраживачка интересовања усмерена су превасходно на област црквене музике православних земаља, као и на проблематику интердисциплинарних музичких студија. Радове објављује у стручним часописима, као и у публикацијама са интернационалних конференција. Аутор је књиге Песме Србљака у једногласним записима српских мелографа (Београд: Сигнатуре, 2006). Члан је Музиколошког друштва Србије од 2008. године.