Факултет Музичке уметности

Катедра за џез и популарну музику

На студијском програму Извођачке уметности, модул Џез и популарна музика значајна пажња се посвећује развоју уметничких способности. Циљ је формирање музичке личности џез певача, џез трубача, џез тромбонисте, џез бубњара, џез клавиристе, џез гитаристе, џез саксофонисте и џез контрабасисте, високог професионалног извођачког нивоа.

Осим што стичу способност за самосталну уметничку активност и учешће у раду ансамбала студенти имају компетенције за музичко-педагошки рад у музичким школама и рад у институцијама културе.

Настава на предметима је индивидуална (главни предмет – Џез певање/ Џез труба/ Џез тромбон/ Џез бубањ/ Џез клавир/ Џез гитара/ Џез саксофон/ Џез контрабас) и групна (Џез солфеђо, Џез ритам, Џез хармонија, Џез аранжирање, Преглед праваца у историји џеза и остали предмети).

Програмски захтеви главног предмета прецизно су постављени, али се индивидуални програм слободно формира у складу са способностима сваког студента. Поступност у расту програмских захтева омогућава континуирани развој интрепретативно-техничких могућности студената.

Исходи учења су стицање вештина – импровизације, вежбања и одржавања проба, свирања у ансамблима, вештине уметничког изражавања и јавног извођења, разумевање репертоара и музичког материјала, као и вештине осмишљавања и извођења наставе џез певања и џез инструмента коришћењем савремених принципа и метода.

Стручни назив који се стиче по завршетку мастер академских студија на модулу Џез и популарна музика је мастер музички уметник.

Досад су на Катедри за џез и популарну музику, од оснивања 2012. године, као гостујући професори били ангажовани бројни истакнути џез уметници светског реномеа, међу којима су Џонатан Красјберг, Бојан Зулфикарпашић, Мишел Хендрикс, Симон Рихтер, Стјепко Гут, Кристин и Ингрид Јенсен и други.

Професори и сарадници