Факултет Музичке уметности

др Ива Ненић

доцент за ужу научну област Етномузикологија

Доценткиња на Одсеку за етномузикологију ФМУ, сарадница на програму Интердисциплинарних мастер студија Универзитета уметности у Београду

Формално академско образовање
Еквивалент звања мастера етномузикологије (2004), магистар теорије уметности и медија (2009), доктор етномузикологије (2015), Универзитет уметности у Београду
Додатна усавршавања: једногодишњи програм напредних додипломских студија Београдске отворене школе (2003), једногодишњи програм студија рода (Центар за женске студије, Београд, 2002), радионица за докторанте “Current trends in ethnomusicological research” (Hildesheim, Немачка, 2012)

Научне области/теме
Културалне студије музике, критичка теорија, музика и идентификација, облици културног сећања и трансгенерацијско памћење, друштвени режими рода, студије популарне музике, теорија идеологије, етнографија и теренско истраживање, дигитална хуманистика, музика и медији, популарна култура и утопија/дистопија

Истраживачка интересовања
Истраживања др Ненић усмерена су на чвориште музичких пракси, идеологије и идентификације, са фокусом на репродукцију/осујећење владајућих родних режима, као и на политике интерсекционалности. Њен досадашњи теренски рад обухватио је резидуалне и неотрадиционалне аспекте сеоске народне музике у Србији, глобализацију, локалност и разлику у пољу world music супер- и супкултуре, женско музицирање на традиционалним народним инструментима у Србији и у оквиру урбаних независних/алтернативних сцена, балкански хип-хоп и стратегије отпора, као и поп-фолк у СФРЈ и у пост-југословенском контексту. Предмет њеног интересовања чине и релације идеолошке интерпелације и афективних пракси у пољу уметности и културе, епистемологија науке и теренског истраживања, превођење непосредног искуства у жанр етнографије, представљачки режими у етномузикологији и сродним дисциплинама, и у општем смислу, топографија популарне културе у раном 21. веку након постмодерне, из аспекта трансгресије, заузимања моћи деловања и распростирања моћи у друштву.

Ива Ненић је објавила бројне научне чланке, студије и есеје и превела неколико текстова и две књиге из области филозофије, етномузикологије, музикологије и антропологије музике.

Њену прву књигу, Дерегулација канона, идентификација звуком: свирачице традиционалних инструмената у Србији објавиће београдска издавачка кућа CLIO.