Факултет Музичке уметности

Ана Петровић

Асистент за ужу научну област Етномузикологија

Ана Петровић је основне и мастер студије етномузикологије (2006-2012) завршила на Факултету музичке уметности у Београду (ФМУ), где тренутно похађа докторске студије.

Одлуком Сената Универзитета уметности у Београду Ани Петровић одобрен је рад на докторској дисертацији са темом Утицај компонената музичке артикулације на обликовање вокалног дијалекта Срба са Пештерске висоравни. За ментора је одређена др Мирјана Закић, ванредни професор на Катедри за етномузикологију ФМУ. Мастеррадодбранила је наФМУсептембра 2012. подменторством исте професорке.

У фокусу њеног научног интересовања и бављења налазе се компоненте музичке артикулације у вокалним извођењима традиционалне музике. Учествовала је као сарадник у припреми неколико концерата студената Катедре за етномузикологију.

Од 2014. је члан Међународног савета за традиционалну музику – ICTM, студијска група за музику и плес Југоисточне Европе у оквиру које активно учествује презентујући радове на симпозијумима.

Током 2014, као студент ДАС учествовала је у раду ISAScience, међународне летње академије коју организује Универзитет за музику и извођачке уметности у Бечу.

2017. Ана је изабрана као један од 16 студената докторских студија из области етномузикологије из целог света за учешће на Деветој међународној радионици студената докторских студија етномузикологије која је одржана у Центру за worldmusic у Хилдесхајму, а у организацији овог Центра, Универзитета у Хилдесхајму и Универзитета за музику из Хановера, Немачка.

У периоду од 2011. до 2019. паралелно са похађањем докторских студија, била је запослена на месту Координатора за међународну сарадњу ФМУ, ангажована на Темпус и Еразмус + пројектима Факултета.