Факултет Музичке уметности

др Здравко Ранисављевић

доцент за ужу научну област Етномузикологија
+381 63 84 26 318

Здравко Ранисављевић (Сремска Митровица, 23.10.1981.) је завршио мастер студије на Одсеку за етномузикологију Факултета музичке уметности у Београду 2008. године. Студент је завршне године докторских студија на овом Oдсеку. Од 2004. до 2015. године био је запослен као наставник предмета Народна игра у Музичкој школи “Мокрањац“ у Београду, а од октобра 2010. године ради на Катедри за етномузикологију Факултета музичке уметности у Београду.

Председник је Центра за истраживање и очување традиционалних игара Србије (ЦИОТИС), где приређује игру и музику за потребе семинара, у организацији овог удружења. Од 2009. год. до данас сукцесивно је ангажован као стручни сарадник на уметничким пројектима Националног ансамбла Србије “Коло“. Уметнички је руководилац народног оркестра КУД “Станко Пауновић“ из Панчева, једног од еминентнијих друштава овог типа у Србији данас и стручни консултант за народни оркестар при КУД “Коста Абрашевић“ из Бачке Паланке. Добитник је на десетине “златних“ плакета и неколико специјалних награда за музичке аранжмане на фестивалима кореографисног фолклора у Србији, региону и дијаспори.

Активан је члан ICTM-a и ICKL-a, реномираних међународних удружења за проучавање традиционалне игре и музике. Од 2006. године до данас учествовао је на неколико симпозијума у органицацији наведених удружења, представљајући актуелну српску етнокореолошку и етномузиколошку праксу у светским научним оквирима. Аутор је и уредник различитих писаних, двд и аудио издања из области етнокореологије и примењене етномузикологије, и учесник многобројних етнокореолошких/етномузиколошких симпозијума и семинара у земљи и иностранству. Био је ангажован на неколико интернационалних пројеката у области културе, у последњих пет година, који су реализовани под покровитељством Европске Уније.