Факултет Музичке уметности

др Тијана Поповић Млађеновић

Шеф Катедре | Редовни професор за ужу научну област Музикологија

др Тијана Поповић Млађеновић, музиколог, професор је на Катедри за музикологију Факултета музичке уметности Универзитета уметности у Београду. Такође, предаје и на Интердисциплинарним студијама Универзитета уметности у Београду (мастер и докторске студије Теорије уметности и медија), као и на Департману за музикологију и етномузикологију Академије уметности у Новом Саду (докторске студије Музикологије). Била је гостујући професор Департмана за музикологију Филозофског факултета Универзитета у Љубљани, Литванске Академије за музику и позориште у Виљнусу, Музичке академије Универзитета у Сарајеву, као и Музичке академије Универзитета у Цетињу. Дипломирала је, магистрирала и докторирала на Одсеку за музикологију Факултета музичке уметности у Београду. Током рада на магистарској тези, усавршавала се, као стипендиста француске владе, у Паризу (Université Paris IV – Sorbonne) у области савремене француске музике, док је у оквиру студијских боравака у Бостону и Оксфорду спроводила истраживања везана за израду докторске дисертације. Подручја њеног научног интересовања јесу европска музика fin de siècle-a, поетика и стилистика савремене музике, естетика и филозофија музике, проблематика музичког мишљења, као и интердисциплинарна музикологија и наука о уметности. Аутор је 5 књига, преко 100 студија објављених (на српском, енглеском, француском и немачком језику) у колективним монографским издањима, међународним и домаћим часописима и зборницима радова са интернационалних конференција (Аустрија, Француска, Португалија, Литванија, Грчка, Велика Британија, Пољска, Аустралија, Италија, Белгија итд.), као и уредник 15 различитих музиколошких и музичких издања, од којих је неколико међународних монографија. Сарадник је музичких енциклопедија MGG, Grove, као и Grove Music Online. Члан је програмског одбора више интернационалних конференција, сарадник на више научних пројеката, као и рецензент међународних и домаћих научних часописа. Била је члан уредништва музиколошког часописа Музички талас, као и едиције Ars Musica издавачке куће Clio. Члан је Интернационалног музиколошког друштва, Музиколошког друштва Србије (бивши је председник Управног одбора), Управног одбора Удружења композитора Србије, као и Одбора одељења Матице српске за сценске уметности и музику.