Факултет Музичке уметности

др Стефан Цветковић

доцент за ужу научну област Музикологија
+381 11 32 20 985

др Стефан Цветковић (Београд, 1983) дипломирао је и докторирао на Факултету музичке уметности у Београду, на Одсеку за музикологију. Од 2011. делује као Музички уредник на Трећем програму Радио Београда, а од 2015. године на Катедри за музикологију Факултета музичке уметности, где се тренутно налази у звању доцента за ужу научну област музикологија. Ангажован је на курсевима Опште и Националне историје музике, Историје и теорије пијанизма, Методике и Методологије научног рада.

Централно поље његовог професионалног интересовања је музичко извођаштво са фокусом на пијанистичкој пракси. Редовни је учесник домаћих и међународних научних скупова и аутор радова објављених у публикацијама у земљи и иностранству. Приређивач је зборника „Музика у одјецима критике“ (2017) у издању Коларчеве задужбине и аутор више чланака, текстова и критика у домаћој периодици. Сарадник је дискографских кућа CPO и Sony Classical.

Добитник је награде из фонда „Властимир Перичић” Факултета музичке уметности у Београду 2010. године, као и награде „Павле Стефановић“ Удружења композитора Србије за музичку есејистику и критику за 2021. годину. Члан је редакције часописа „Мокрањац“, као и Удружења композитора Србије, Хрватског друштва Александар Скрјабин и Музиколошког друштва Србије.