Факултет Музичке уметности

Стефан Цветковић

асистент за ужу научну област Музикологија
+381 11 32 20 985

Стефан Цветковић (Београд, 1983) дипломирао је музикологију на Факултету музичке уметности у Београду 2010. године, са наградом из фонда „Властимир Перичић“. Докторске студије похађа на Катедри за музикологију где од 2015. године ради у звању асистента на предметима Методологија научног рада и Методика наставе историје музике. Од 2011. до 2015. године деловао је као музички уредник на Трећем програму Радио Београда на којем је реализовао неколико стотина емисија посвећених историјској и савременој стваралачкој и извођачкој пракси у земљи и свету, а у истој институцији је тренутно ангажован као музички критичар и аутор тематских емисија из области музичког извођаштва. Уже поље његовог научног интересовања је историја и теорија пијанизма, са фокусом на праксама модернистичке епохе. Учествовао је на више научних скупова и симпозијума у земљи и иностранству, а радове објављује у различитим врстама стручних публикација. Члан је Удружења композитора Србије и Музиколошког друштва Србије.