Факултет Музичке уметности

мр Сандра Дабић

асистент за ужу научну област Музичка педагогија

Мр Сандра Дабић (1976) дипломирала је на Факултету музичке уметности у Београду на одсеку Општа музичка педагогија из области Методика наставе солфеђа, одбранивши рад „Стручни и психолошки аспект припреме педагога за наставу солфеђа” (2000). Магистрирала је из области Методике наставе солфеђа на Факултету музичке уметности у Београду (2004), одбранивши магистарску тезу „Питање оправданости примене нумеричког оцењивања у музичком образовању (Оцењивање: вредновање или мерење)”. Уписала је је докторске академске студије – студијски програм Науке о музичкој уметности, модул Музичка педагогија на Факултету музичке уметности у Београду (2020).

Музичко-педагошки рад започиње као наставник солфеђа (2000) у музичкој школи „Јосип Славенски” у Београду, а од 2001. паралелно ради на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу, прво као асистент приправник за стручно-уметничку област Солфеђо и Методика наставе солфеђа, затим 2004. као асистент, а од 2005. у звању Доцент. Радила је у музичкој школи „Ватрослав Лисински“ у Београду (2019–2021). Од 2021. ради као асистент за ужу научну област Музичка педагогија на Факултету музичке уметности у Београду.

Аутор је публикације Мелодијске етиде (2008) и коаутор је приручника за наставни предмет Тембровска одређеност аудитивног опажања (Гордана Каран, Сандра Дабић, 2009). Аутор је и коаутор радова из области музичке педагогије објављених у часописима и зборницима радова у земљи и иностранству.