Факултет Музичке уметности

мр Младен Ђорђевић

Шеф Катедре | редовни професор за ужу уметничку област Труба

Рођен је у Београду 1969. где започиње учење трубе у шестој години. У истом граду је дипломирао (1990.) и магистрирао (1993.) Факултет Музичке Уметности у Београду. На истом Факултету 1995. постаје доцент трубе где и данас ради у звању редовног професора, а од 2014. и као шеф Катедре.

Од 2005.-2011. био је професор трубе на Академији Уметности у Новом Саду, а од 1998.-2011. на Музичкој Академији на Цетињу у Црној Гори.
У 1989. запошљава се у Београдској Филхармонији као трећи трубач а од 1991.-2011. ради као Први соло трубач, где у наредним годинама постаје један од водечих солиста на труби, како у Србији тако и на просторима целог Балкана. Свирао је са многим диригентима и солистима (Zubin Mehta-3.Mahler simf.solo post horn, Marta Argevic: Ravel klavir koncert,itd., Sreten Krstic-J.S.Bach:2.Brandenburski koncert). Репертоар Младена Ђорђевица обухвата класичан репертоар трубе, од барока до 20. века и џеза.

Од дискографије треба истаћи CD Eric Aubiera:Ivan Jevtic-Komplet trumpet works,kao druga truba u Divertimentu za dve trube i orkestar (Harmonia Mundi,2002.),CD,Ivan Jevtic:Koncert za trubu i trombon (RTS-Beograd),CD Jugoslav Bosnjak; Otkrovenje Sv. Jovana za solo trubu i Hor (RTS-Beograd,2008.).CD Tatjane Rankovic-klavir, Dimitri Sostakovic- Koncert za klavir i trubu,IBOX,N.Y.USA(2010.) 2011.CD ,,Trumpi and Jazzical” sa muzikom Clod Bolinga,A Grgina I M.Garsona za trubu I Jazz trio (Фму-Београд), 2011.CD са Мајом Смиљанић-Радић са барокним делима за трубу и оргуље (Фму-Београд).
Добитник је Златне плакете Београдске Филхармоније и Сребрне Медаље Универзитета Уметности у Београду.