Факултет Музичке уметности

Мелита Бенчић

Секретар Катедре | самостални уметнички сарадник на Катедри за дувачке инструменте

МЕЛИТА БЕНЧИЋ рођена је 1969. год. У Новом Саду на Академији уметности у Новом Саду одсек клавир дипломирала је у класи ред. проф. Арбо Валдме. Завршила је на Факултету музичке уметности на Катедри за камерну музику у класи ред. проф. Оливере Ђурђевић специјализацију из камерне музике.

Радила је као керепетитор у мш ,,Исидор Бајић, а од 1993. године на Академији уметности у Новом Саду на Катедри за дувачке инетрументе. Од 1997. године запослена је као уметнички сарадник на Факултету музичке уметности у Београду на Катедри за дувачке инструмнете. У звању самосталног уметничког сарадника ради од 2014. године. Радила је са свим дувачким инструментима. Захвалницу ФМУ добила је 2012. године за изузетне резултате у раду.

Одржала је велики број солистичких концерата као и концерата са камерним ансамблима. Као клавирски сарадник наступала је у земљи и иностранству (Француска, Бугарска, Мађарска, Црна гора). На 27. Међународном такмичењу музичке омладине у Београду за инструмен кларинет, била је официјелни корепетитор. Као клавирски сарадник пратила је ученике и студенте на републичким и Савезним такмичењима као и на међунароним такмичењима ,,Д. Јенко,, и ,,П. Коњовић,,. Као клавирски сарадник учествовала ја на II, XII и XIV Међународној радионици за дувачке инструменте у Тивту (2004.,2014.,2016.). На Првом Међународном такмичењу пијаниста, клавирских дуа и корепетиције у Тивту (2016.) била је члан жирија за дуа и корепетицију.