Факултет Музичке уметности

Јелена Стевановић

Студент продекан
+381 64 41 31 939

Јелена Стевановић рођена је 24. августа 1996. године у Београду, Србија. Основну школу Свети Сава уписала је 2004. године и на завршетку стекла Вукову диплому. Упоредо је завршавала и Основну музичку школу Јосиф Маринковић – одсек за клавир. Као ученица Музичке школе Јосиф Маринковић, наступала је на многобројним концертима и освајала награде на такмичењима из области камерне музике.

После основне школе, 2011. године уписала је Трећу београдску гимназију, природно-математички смер, као и Средњу музичку школу Јосиф Маринковић, вокално-инструментални одсек – клавир. Године 2012. године уписала је и соло певање у истој школи у којој је учила и клавир. Остварила је бројне наступе, у оквиру школе и ван ње, као и награде на Међународном такмичењу Даворин Јенко (друга награда) у Београду и Републичком такмичењу (друга награда), област – камерна музика. Трећу београдску гимназију завршила је са одличним успехом, док је Музичку школу Јосиф Маринковић завршила са просечном оценом 5,00.

Године 2015. године уписала је Факултет музичке уметности у Београду, на студијском програму Музичка педагогија. Исте године постаје члан Академског хора Колегијум музикум, са којим је учествовала на бројним концертима широм државе и ван ње, као и на бројним пројектима, међу којима је и снимање компакт диска Три боје Мокрањца. Током студија почиње да се занима за менаџмент и организацију у култури, те 2016. стиче праксу у Школи мјузикла Еудвен, где је имала прилику да учи о организацији музичко-сценских догађаја. Учествовала је у раду и организацији Педагошког форума сценских уметности, а 2018. и 2019. године је учествовала у организацији Форума студената сценских уметности.

Године 2017. прошла је тест који јој је омогућио да добије Стипендију за изузетно надарене студенте Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Стипендија јој је омогућила да усаврши своје знање енглеског језика и стекне Кембриџ диплому Certificate in Advance English (2018) издату од стране British Council, као и да оде на летњу школу (2018) у Лувену (Белгија) у организацији LUCA School of Music, где је имала прилику да учи и да свој допринос у пракси на тему Community music.

Године 2019. је са својим колегиницама написала рад на тему „Community musiса“ којим је учествовала на Међународном форуму студената глазбене педагогије у Пули, као и на Креативној радионици Подијелимо знање у Сарајеву. Од новембра 2018. године је члан Канцеларије за младе ГО Врачар, са којом је учествовала у неколико пројеката.

Праксу у музичко-педагошком раду стиче у оквиру Музичке радионице Кућерак маште и Музичке радионице Чаробна фрула. Основне Академске студије завршила је са просечном оценом 9,82. Тренутно је студент мастер академских студија на студијском програму Науке о музичкој уметности, модул музичка педагогија.