Факултет Музичке уметности

др ум. Горан Маринковић

редовни професор за ужу уметничку област Камерна музика (за рад са ансамблима са дрвеним дувачким инструментима)

Др ум. Горан Маринковић (1962) је дипломирао на Одсеку за дувачке инструменте – фагот и на Одсеку за композицију и оркестрацију на Факултету музичке уметности у Београду. Последипломске студије је завршио на Одсеку за дувачке инструменте – фагот. Стекао је титулу доктора уметности 2013. године (област камерна музика, Профилација звука и интерпретативна улога фагота у камерним делима српских композитора 20. и 21. века, ментор мр. Зорица Ћетковић).

Током своје уметничке каријере био је члан и први соло фаготиста Београдске филхармоније и Државног камерног оркестра Cyprus State chamber Orchestra. Горан Маринковић је први соло фаготиста оркестра Camerata Serbica.
Из деловања у оквиру камерне музике издвајамо: члан камерног ансамбла „Београдски барокни квартет“; београдског дувачког квинтета „Les Bacchanalles“; „Ансамбла за нову музику“. Тренутно је члан ансамбала „Градилиште“ и „Београдски камерни секстет“.

Горан Маринковић имао је велики број солистичких реситала и концерата камерне музике. Издвајамо: самостални реситал, циклус Сусрет са уметником, 2005; серија концерата − Национална концертна сезона 2008; реситал галерија Артгет КЦ Београда 2008; два концерта дувачког секстета у Задужбини Илије М. Коларца 2009; концерт камерне музике Вечерња променада у Задужбини Илије М. Коларца 2010; концерт камерне музике за инструментални квинтет и септет, сала Београдске филхармоније 2010; концерт камерне музике и извођење ауторског дела Горан Маринковић и пријатељи 2011; Профилација звука и интерпретативна улога фагота у камерним делима српских композитора 20. и 21. века, сала Студентског културног центра 2013; два концерта ансамбла „Београдски камерни секстет“ у сали СКЦа и сали Београдске филхармоније 2016.

Композиције Горана Маринковића извођене су на Трибинама савремених композитора у Опатији и Београду, на концертима у оквиру БЕМУС-а као и на бројним концертима у земљи и иностранству. Његова дела извођена су и у алтернативним просторима која афирмишу стваралаштво савремених аутора.
На Факултету музичке уметности је у звању редовног професора на Катедри за камерну музику за рад са дувачким ансамблима.