Факултет Музичке уметности

др Соња Маринковић

редовни професор за ужу научну област Музикологија

Др Соња Маринковић, музиколог, редовни професор на Катедри за музикологију Факултета музичке уметности у Београду, предаје историју музике и методологију научног рада. Члан је редакције Интернационалног часописа за музику Нови Звук, главни уредник часописа Мокрањац; директор XIV и XV међународне Трибине композитора у Београду (2005–2006). У истраживањима бави се питањима односа фолклора и композиторског стваралаштва (њена докторска дисертација била је Музички национално у српској музици прве половине 20. века), као и питањима социјалне уметности. Аутор је уџбеника за средње школе за предмете музичка култура, музичка уметност и историја српске музике.