Факултет Музичке уметности

др Славица Стефановић

доцент за ужу научну област Музичка педагогија

Др Славица Стефановић је рођена 1959. год. у Крушевцу у породици музичара. Основне студије, одсек наставно-теоријски, је завршила на ФМУ у Скопљу, а магистрирала и специјализирала на предмету Методика општег музичког образовања у Београду. Степен доктора наука стекла је на ФМУ у Београду – област науке о уметностима – Музичка педагогија. Бавила се хорским дириговањем, дизајнирањем музике за позоришне представе, била је музички уредник у институцијама културе и професор у основној и средњој школи и Педагошкој академији за учитеље и васпитаче. За рад са омладиским и дечјим хоривима награђена је неколико пута на Републичким такмичењима. Добитиник је друштвених признања: Повеља Музичке омладине Србије, Златна значка Културно просветне заједнице Србије, Захвалница Факултета музичке уметности Београд. Члан је Балканског хорскох форума где је председник секције за дечје хорове. Аутор је песама за децу и коаутор уџбеника Музичка култура за 7. и 8. разред основне школе. Стручно-научне радове објављује у земљи и иностранству, а у фокусу су јој настава музике у школама општег образовања и хорска музика за децу. На одсеку за Солфеђо и музичку педагогију предаје Практичну методику општег музичког образовања и води изборни предмет Дидактичке музичке игре за основну школу.