Факултет Музичке уметности

др Никола Дедић

Шеф Одељења | ванредни професор за ужу научну област Историја уметности

др Никола Дедић, ванредни професор. Дипломирао историју уметности на Филозофском факултету у Београду, докторирао на Универзитету уметности у Београду. Аутор је књига Утопијски простори уметности и теорије после 1960. (2009), Ка радикалној критици идеологије: од социјализма ка постсоцијализму (2009), Тријумф савремене уметности (коаутор, 2010), Ниже него људски: Срђан Ђиле Марковић и андерграунд фигурација (2011) и Слика у доба медија: Драгомир Угрен (2011) и коприређивач зборника Радикална апстракција: апстрактно сликарство и границе приказивања (2013) и Савремена марксистичка теорија уметности (2016). Заменик је главног уредника часописа за студије уметности и медија Арт+Медиа. Добитник је награде за најбољу ликовну критику “Лазар Трифуновић”. Бави се историјом и теоријом уметности друге половине XX века са посебним фокусом на југословенску уметност наког Другог светског рата, материјалистичке теорије идеологије и филозофију језика.