Факултет Музичке уметности

др Мирјана Закић

Шеф Катедре | редовни професор за ужу научну област Етномузикологија
+381 63 266 210

Мирјана Закић је студирала на Факултету музичке уметности у Београду, одсек за етномузикологију. За дипломски рад Дипле Старе Црне Горе додељена јој је награда из факултетског фонда „Александар Ђорђевић“. Током студија усавршавала се на конзерваторијуму „П. И. Чајковски“ у Москви.

Магистарски рад, са темом Инструментално и вокално-инструментално наслеђе Заплања у светлу традиционалног музичког мишљења, као и докторску дисертацију, Обредне песме зимског полугођа – системи звучних знакова у традицији југоисточне Србије (под менторством проф. др Драгослава Девића), одбранила је на ФМУ у Београду.

Од 1990. године запослена је на ФМУ у Београду. Од 2012. године имала је функцију продекана за научни рад, а потом и продекана за наставу (до 2015.).
Заједно са осталим члановима Катедре за етномузикологију ФМУ учествује од 1991. године у реализацији бројних научних пројеката.
Председник је Српског етномузиколошког друштва, од оснивања 2002. године. Члан је и међународне ICTM (International Council for Traditional Music) организације.