Факултет Музичке уметности

др Милена Петровић

редовни професор за ужу научну област Музичка педагогија

Милена Петровић је дипломирала на Катедри за музикологију (1998), магистрирала (2002) и докторирала (2010) на Катедри за солфеђо и музичку педагогију на Факултету музичке уметности у Београду. Специјализацију из области мјузикла стекла је 2004. године на Факултету драмских уметности у Београду. Постдокторске студије завршила на Институту за педагогију у Лондону (2015). Запослена је као редовни професор на Катедри за солфеђо и музичку педагогију на Факултету музичке уметности у Београду. Области њеног интересовања су музичка педагогија, музичко извођаштво (мјузикл), психологија музике (перцепција и когниција музике) и музикологија (порекло музике, музиколингвистика и зоомузикологија). Своја педагошка искуства и научне ставове излаже на бројним домаћим (Београд, Крагујевац, Ниш, Нови Сад) и иностраним симпозијумима, семинарима и конференцијама (Аустрија, Пољска, Немачка, Естонија, Италија, Енглеска, Грчка, Хрватска, Босна и Херцеговина, Република Српска).