Факултет Музичке уметности

др Ивана Миладиновић Прица

асистент са докторатом за ужу научну област Музикологија

Ивана Миладиновић Прица (1979, Пријепоље) дипломирала је на Одсеку за музикологију Факултета музичке уметности у Београду, где је тренутно на докторским студијама. Добитница је награде из фонда „Властимир Перичић“, коју додељује Катедра за музикологију. Од 2010. запослена је на Факултету музичке уметности као асистент за ужу научну област Музикологија. Ангажована је и на интердисциплинарним мастер студијама на Универзитету уметности у Београду. Учествује у реализацији научног пројекта Катедре за музикологију ФМУ, као и пројекта Црногорске академије наука и умјетности. Била је учесник међународног пројекта The Freedom of Sound. John Cage behind the Iron Curtain (Ludwig Museum – Museum of Contemporary Art, Будимпешта). Ангажована је као сарадник Српске енциклопедије и Grove Music Online. Неколико година је писала музичке критике и уређивала емисије на Трећем програму Радио Београда. Такође, дугогодишњи је сарадник Музичког центра Црне Горе. Члан је Музиколошког друштва Србије и европске асоцијације Forum Klanglandschaft. Радове објављује у стручним часописима (New Sound. International Journal of Music, Tacet. Experimental Music Review, Трећи програм Радио Београда), колективним монографијама и зборницима са међународних конференција. Дипломски рад Од буке до тишине: поетика раног стваралаштва Џона Кејџа објављен је у издању ФМУ (2011). Њена истраживачка активност усмерена је првенствено на проблематику неоавангардних и експерименталних пракси у савременој америчкој, европској и српској музици.