Факултет Музичке уметности

др Дуња Њаради

Секретар Катедре | Ванредни професор за ужу научну област Етномузикологија (Етнологија и Етнокореологија),

Дуња Њаради: Универзитет у Београду (Етнологија и Антропологија – Диплома); Универзитет у Нотингему, Велика Британија (Славистика – Мастер); Универзитет у Ланкастеру, Велика Британија (Студије Театра – Докторат).

Поље интересовања Дуње Њаради обухвата антропологију плеса, традиционалне и друштвене плесове као и плесове у религијском контексту. Дуња Њаради има богато предавачко искуство које обухвата више дисциплина као што су драма, театар, и антропологија. Током каријере Дуња Њаради је била добитница више стипендија и награда, као што су стипендија за докторске студије у Ланкастеру 2007-2010 (ORS); престижна плесна стипендија DanceWeb 2009 (ImpulzTanz, Беч) и усавршавање на Институту за Напредне Студије на Централно-Европском Универзитету у Будимпешти 2016/17 (IAS CEU). Дуња Њаради је уредница за рецензије у часопису Плес, Покрет и Спиритуалност (Journal of Dance, Movement and Spiritualities). Објавила је књигу Backstage Economies: Labour and Masculinities in Contemporary European Dance при издавачкој кући Chester University Press, 2014 године. Дуња Њаради предаје етнологију антропологију и етнокореологију на одсеку за етномузикологију Факултета музичке уметности.