Факултет Музичке уметности

др Драгана Јеремић Молнар

редовни професор за ужу научну област Музикологија

Драгана Јеремић Молнар (1974), музиколог, редовни професор на Катедри за музикологију и на Интердисциплинарним студијама (студијски програм: Теорија уметности и медија) Универзитета уметности у Београду. Предавала је историју музике на Академији уметности у Новом Саду и била предавач по позиву у Београдској отвореној школи (модул: Идеја Европе у уметности и књижевности). Студирала је у Београду (Факултет музичке уметности и Алтернативна академска мрежа) и Минхену (Institut für Musikwissenschaft, Ludwig-Maximillian Universität). Била је стипендиста DAAD фондације. Аутор је и коаутор девет књига. Објавила је низ чланака у националним и иностраним часописима из области музике, социологије, филозофије, студија културе и књижевности, као и више радова у зборницима међународних конференција у земљи и иностранству. Године 2014. публиковала је чланак „Adorno, Schubert, Mimesis“ u časopisu 19th Century Music (vol. 38, no. 1, pp. 53–78).

Подручја интересовања: музика 19. века са посебним нагласком на Немачкој и Аустрији; социологија музике; естетика музике; примењена психоанализа; музика и политика.
Најважнији радови: Мит идеологија и мистерија у тетралогијји Рихарда Вагнера. „Прстен Нибелунга“ и „Парсифал“, Београд, 2004 (с Александром Молнаром); Српска клавирска музика у доба романтизма, Нови Сад, 2006; Рихард Вагнер, конструктор “истинске” реалности, Београд, 2007; Искупљења имагинарних сагрешења сина: „Едип“ и „Либијац“, Београд, 2008; Искупљење имагинарног сагрешења оца:„Борис Годунов“, Београд, 2008; Музички узвишено у делима Бетовена и Шенберга, Београд, 2009; Музички авангардизам у Шенберговој додекафонској поетици и Адорновој критичкој естетици, Београд, 2009 (с Александром Молнаром); Адорнов Шуберт. Пут ка теорији мимезиса, Београд, Факултет музичке уметности, 2014 (с Александром Молнаром); „Зимско путовање“ Вилхелма Милера и Франца Шуберта, Београд, 2014; “Inception of Wagner’s Doctrine of Regeneration Prior to the Revolution 1848–1849”, New Sound, 2013, No. 42/II, pp. 71–85; „Проблем реалности у списима Рихарда Вагнера. Реалност уметничког дела као транзиција од ‘реалности света садашњости’ ка ‘реалности света будућности’“, Филозофија и друштво, 2014, год. XXV, бр. 2, стр. 257–273.