Факултет Музичке уметности

Др Бланка Богуновић

редовни професор за ужу научну област Психологија и Педагогија

Бланка Богуновић је докторирала психологију (Универзитет у Београду) и дипломирала на Факултету музичке уметности у Београду (флаута), има звање вишег научног сарадника (Институт за педагошка истраживања у Београду. Она је редовни професор за уже научне области Психологија и Педагогија на Факултету музичке уметности у Београду и предаје на основним, мастер и докторским студијама. На Филозофском факултеру у Београду, Одељење за психологију држи курс Психологија музике на докторским студијама. Она је и редовни гост предавач на Музичкој Академији, Универзитет у Сарајеву (од 2009), као и на Филолошко-Уметничком факултету, Универзитет у Крагујевцу (2015-2020). Њена истраживачка интересовања су: психолошки аспекти даровитости у музици и образовање музички даровитих, развој вештина музичког извођења, емоционални и креативни процеси у стварању и извођењу музике и интердисциплинарне студије у музици.

Др Бланка Богуновић је аутор књиге Музички таленат и успешност (2008/2010) која је добила националну награду „Др Борислав Стевановић“ за допринос психологији у Србији (2009), ко-аутор монографије Interdisciplinary approach to music: Listening, performing, composing (2014) и ко-приређивач књиге Сарадња школе и породице (2007). Објављује екстензивно у националним и интернационалним часописима и зборницима и презентује радове на конференцијама у Србији и иностранству. Др Богуновић је била председник Секције за психологију музике Друштва психолога Србије (2006 – 2016) која је добила награду „Љуба Стојић“ за допринос развоју психолошке професије (2012).

Проф. Богуновић је активна у међународним организацијама. Она је ECHA Кореспондент за Србију (2013-2014, 2017-2020) и ESCOM Репрезентант за Србију (од 2018), као и члан извршног одбора ESCOM-a, од 2020. Проф. Богуновић је била председник Програмског и Организационог одбора прве међународне конференције Психологија и музика – Интердисциплинарна сусретања, одржане у Београду 2019. Бланка Богуновић је оснивач и координатор Регионалне мреже Психологија и музика (РНПаМ), од 2020. године.

Релевантни линкови:

www.researchgate.net/profile/Blanka_Bogunovic

ESCOM Representative for Serbia;  ESCOM European Society for the Cognitive Sciences of Music

https://psihologijaimuzika2019.wordpress.com/regionalna-mreza-psihologija-i-muzika/

psihologijaimuzika2019.wordpress.com