Факултет Музичке уметности

др Биљана Лековић

доцент за ужу научну област Музикологија

Др Биљана Лековић (1982) дипломирала је на Одсеку за музикологију Факултета музичке уметности Универзитета уметности у Београду 2008. године. Докторске студије музикологије, при истој институцији, завршила је 2015. године, одбраном докторске дисертације „Критичка музиколошка истраживања уметности звука: музика и sound artˮ (рађене под менторством др Весне Микић, ред. проф). Од 2008. године била је ангажована као сарадница у настави на Катедри за музикологију, да би 2010. године била изабрана у звање асистента, а онда и доцента, 2016. године при овој катедри. Као предавачица активна је на свим нивоима студија, на курсевима посвећеним савременој општој и националној историји музике, електроакустичкој и популарној музици, као и новим медијима и медијским праксама у контексту развоја дигиталне културе (у оквиру програма на мастер академским студијама Примењена истраживања музике). Сарађивала је и на курсу Општа теорија уметности на интердисциплинарним мастер студијама Одсека за теорију уметности и медија, Универзитета уметности у Београду. Ангажована је такође на докторским студијама на одсеку за Вишемедијску и дигиталну уметности Универзитета уметности у Београду (на курсевима Теорија савремених уметничких и медијских пракси и Теорија нових медија). Од 2006. до 2010. радила је као музичка сарадница и критичарка на Трећем програму Радио Београда, а била је и секретар Интернационалног часописа за музику Нови звук (од 2015–2018). Председница је Центра за истраживање популарне музике, те активно учествује у реализацији пројеката овог удружења. Ауторка је две књиге: Модернистички пројекат Пјера Шефера (2011) и Sound art/звуковна уметност: музиколошка перспектива – теорије (2019) (обе реализоване као издање Факултета музичке уметности, Катедре за музикологију), као и чланака, студија, приказа, лексикографских јединица објављених у националним и интернационалним издањима, а радове је презентовала и на националним и међународним симпозијумима. Део је ауторског тима који је радио на реализацији уџбеника из Музичке културе од 5. до 8. разреда основне школе (издавачка кућа Кlett). Учествовала је у програмским и организационим одборима различитих конференција. Чланица је Музиколошког друштва Србије, Удружења композитора Србије (секција Музичких писаца), као и Међународног саветодавног одбора часописа INSAM – Journal of Contemporary Music, Art, and Technology.