Факултет Музичке уметности

др Александра Бранковић

асистент са докторатом за ужу научну област Музичка педагогија

Образовање

Средња музичка школа „Стеван Мокрањац“ у Београду, вокално-инструментални одсек-клавир, теоретски одсек, 2002-2006.
Основне академске студије, Факултет музичке уметности у Београду, одсек општа музичка педагогија, 2006-2010.
Мастер академске студије, Факултет музичке уметности у Београду, одсек општа музичка педагогија, 2010-2012.
Докторске академске студије, Факултет музичке уметности у Београду, одсек музичка педагогија, 2013-.

Радно искуство

Музичка школа „Станислав Бинички“, професор солфеђа, јануар-јул 2015.
Музичка школа „Станислав Бинички“, професор солфеђа, 17.12.2015.-25.12.2015.
Музичка школа „Станислав Бинички“, професор солфеђа, 22.01.2016.-29.01.2016.
Факултет музичке уметности у Београду, сарадник у настави на Катедри за солфеђо и музичку педагогију, 2013-2016.
Факултет музичке уметности у Београду, асистент на Катедри за солфеђо и музичку педагогију, 2016-.

Радови

„Функционална метода Миодрага А. Васиљевића – синтеза прошлости и савремених научних сазнања“, IX Међународни научни скуп Српски језик, књижевност и уметност“, Филолошко-уметнички факултет Универзитета у Крагујевцу, 24.-25.10.2014, самосталан рад, саопштење.
„Нотно певање Миодрага А. Васиљевића и његова актуелност у савременој музичкој настави“, Међународни научни скуп Имплементација иновација у образовању и васпитању – изазови и дилеме, Учитељски факултет Универзитета у Београду, 14.11.2014, самосталан, објављен рад.
„Утицај тембра на превођење звука у нотну слику“, XVII Педагошки форум сценских уметности Социолошки аспект педагогије и извођаштва у сценским уметностима, Факултет музичке уметности у Београду, 12.-14.2014, колективан рад, саопштење.
„Тембровска одређеност музичких инструмената, музичка интерпретација и емоционалне реакције слушалаца“, X Међународни научни скуп Српски језик, књижевност и уметност, Филолошко-уметнички факултет Универзитета у Крагујевцу, 23-25.10.2015, колективан рад, саопштење.

Друго

Стипендиста Фонда за младе таленте Министарства омладине и спорта, 2009/2010. године. Стипендиста аустријске интернационалне летње академије (25th International Summer Academy), на семинару Music and Cultural Memory, у организацији Универзитета музике и извођачких уметности у Бечу, август 2015.