Факултет Музичке уметности
среда, 9. јун 2021.
Међународни симпозијум „Женско лидерство у музици“ у оквиру Програма за изврсне младе истраживаче ПРОМИС Фонда за науку Републике Србије

У оквиру научног пројекта Женско лидерство у музици: крос-жанровско проучавање женских улога, моћи деловања и колаборативних пракси стварања музике у Србији, на Светски дан музике 21. јуна 2021. године на Факултету драмских уметности и у онлајн простору одржаће се међународни симпозијум “Женско лидерство у музици” који подржава Фонд за науку Републике Србије кроз Програм за изврсне младе истраживаче ПРОМИС.

Овај симпозијум биће спроведен у суорганизацији Факултета драмских и Факултета музичке уметности у Београду који је и носилац двогодишњег пројекта. Симпозијум ће се одржати у Малој пројекционој сали (сала бр. 44) на Факултету драмских уметности од 10:30 до 18 часова, а сви заинтересовани моћи ће да је прате и путем онлајн преноса на Фејсбук страници Факултета драмских уметности.

На конференцији ће поред истраживача из Србије учествовати и колеге из Хрватске, Словеније, Аустрије, Немачке, Сједињених Америчких Држава и Аустралије, а обухватиће и једну докторантску сесију за младе истраживаче.
Уводно, key-note предавање одржаће др Ива Ненић, доцент ФМУ и руководилац пројекта “Женско лидерство у музици”.

Програмски тим конференције чине истакнути професори и истраживачи из земље и иностранства на челу са ред. проф. др. Мирјаном Закић, шефом Катедре за етномузикологију ФМУ: др Ива Ненић, доц., ФМУ, др Милена Драгићевић Шешић, проф. емерита, ФДУ, др Мартин Стоукс, Краљевски колеџ, Лондон, Велика Британија, др Линда Ћимарди, Универзитет Мартин Лутер у Хале Витенбергу, Немачка, др Мојца Пишкор, Музичка академија, Универзитет у Загребу, др Ана Хофман, Институт за културалне студије и студије сећања, Словеначка академија наука и уметности, Љубљана, др Наила Церибашић, Институт за етнологију и фолклористику у Загребу и др Сања Ранковић, ванр. проф., ФМУ.

Организациони тим конференције води Татјана Николић, истраживач приправник са ФДУ а чине га још и Ана Петровић, асистент и докторанд, ФМУ, Дуња Бабовић, истраживач приправник и докторанд, ФДУ, Борисав Миљковић, асистент и докторант, ФМУ, Виолета Јокић, докторанд ФМУ, Бранислав Стеванић, докторанд ФМУ.

Конференција има за циљ да допринесе истраживањима савремене улоге женског музицирања у традиционалним, world music, популарним и алтернативним музичким сценама, са фокусом на данашње учешће жена у музичком стваралаштву, извођаштву и руковођењу. С обзиром да моћ деловања, перспективе и наслеђа жена у традиционалној и популарној музици нису били претходно у довољној мери испитивани у трансжанровској и трансдисциплинарној перспективи, важан циљ је и мапирање истакнутих као и недовољно видљивих женских фигура на различитим музичким сценама и мрежама.

Главне теме симпозијума су:

  • Моћ деловања жена на музичким сценама и мрежама;
  • Транснационална и међународна сарадња жена у музици;
  • Међугенерацијска димензија женских музичких пракси и значај узора;
  • Музичко знање, трансфер и одрживост;
  • Улога и видљивост жена у локалним, националним и регионалним културама.

Додатно, радови на симпозијуму дискутоваће разноликост, приступачност и равноправност у музичком менаџменту и умрежавању, креативним индустријама и културним политикама у области музике; као и медијску репрезентацију, видљивост, промоцију и стратегије комуникације жена у музичкој индустрији.

Важна димензија свих тема које симпозијум адресира су стилови и приступи у женском лидерству и доношењу одлука у музици, као и рад и услови рада за жене у музици, посебно у контексту различитих криза.

Након конференције, биће припремљен тематски међународни зборник на енглеском језику који ће бити објављен на пролеће 2022. године.

У прилогу се налазе и програм конференције као и књига апстраката.