Факултет Музичке уметности

Зборници радова, Тематски зборници

2021.

Music and Space: Theoretical and Analytical Perspectives

Ivana Ilić, Jelena Mihajlović-Marković, Miloš Zatkalik (Eds.)

2020.

Contextuality of Musicology – What, How, Why and Because

Tijana Popović Mladjenović, Ana Stefanović, Radoš Mitrović, Vesna Mikić (Eds.)

Зорислава М. Васиљевић – живот и дело (тематски зборник са научне конференције одржане 8–9. новембра 2019. године)

Ивана Дробни (уред.) / Zorislava M. Vasiljevic – Life аnd Work (Thematic Proceedings from the Scientific Conference Held on November 8th–9th 2019), Ivana Drobni (Ed.)

2019.

Musica Мovet: Аffectus, Ludus, Corpus, Milena Medić (Ed.)

2018.

MUSIC/IMAGE: transpositions, translations, transformations…

Mirjana Veselinović-Hofman, Vesna Mikić, Tijana Popović Mladjenović, Ivana Perković (Eds.)

Challenges in Contemporary Musicology: Еssays in Honor of Prof. Dr. Mirjana Veselinović-Hofman (Izazovi savremene muzikologije: eseji u čast prof. dr Mirjane Veselinović-Hofman),

Sonja Marinković, Vesna Mikić, Ivana Perković, Tijana Popović Mladjenović, Ana Stefanović, Dragana Stojanović-Novičić (Eds.)

2017.

From Structure to Narrative (The proceedings of the 9th International Conference ʻMusic Theory and Analysisʼ)

Anica Sabo, Ana Stefanovic, Ivana Vuksanovic (Eds.)

Musical Semiotics and Music Theory

Ana Stefanović, Anica Sabo, Ivana Vuksanović, Atila Sabo (Eds.)

О укусима се расправља – Павле Стефановић (1901–1985)

Соња Маринковић, Јелена Јанковић-Бегуш (уред.) *у сарадњи са Музиколошким друштвом Србије

У потрази за доживљајем и смислом у музичкој педагогији

(тематски зборник радова 19. Педагошког форума сценских уметности), Милена Петровић (уред.)

2016.

Music and Dance in Southeastern Europe: New Scopes of Research and Action (Fourth symposium of the ICTM Study group on music and dance in Southeastern Europe),

Liz Mellish, Nick Green, Mirjana Zakić (Eds.)

Артикулација као средство комуникације, интерпретације и значења

(тематски зборник радова 18. Педагошког форума сценских уметности), Милена Петровић (уред.)

2015.

Music: Transitions/Continuities

Mirjana Veselinović-Hofman, Vesna Mikić, Tijana Popović Mladjenović, Ivana Perković (Eds.)

Социолошки аспект педагогије и извођаштва у сценским уметностима

(тематски зборник радова 17. Педагошког форума сценских уметности), Милена Петровић (уред.)

2014.

Music Identities on Paper and Screen

Mirjana Veselinović-Hofman, Vesna Mikić, Ivana Perković, Tijana Popović Mladjenović (Eds.)

Социолошки аспект педагогије и извођаштва у сценским уметностима

(тематски зборник радова 16. Педагошког форума сценских уметности), Милена Петровић (уред.)

2013.

Music Theory and Analysis: Musical Semiotics – 40 years after

(The 10th International Conference of the Department of Music Theory), Ana Stefanović, Ivana Vuksanović, Atila Sabo (Eds.)

Играј, играj, играј!

(тематски зборник радова 15. Педагошког форума сценских уметности), Милена Петровић (уред.)

2012.

Between Nostalgia, Utopia, and Realities

Vesna Mikić, Ivana Perković, Tijana Popović Mladjenović, Mirjana Veselinović-Hofman (Eds.)

Identities: The World of Music in Relation to Itself

Tilman Seebass, Mirjana Veselinović-Hofman, Tijana Popović Mladjenović (Еds.)

Музиколошке перспективе 2

(музиколошке студије – зборник студентских радова), Ивана Перковић (уред.)

Музиколошке перспективе 1

(музиколошке студије – зборник студентских радова), Ивана Перковић (уред.)

U čast profesora Dejana Despića: radovi sa Osmog godišnjeg skupa Katedre za muzičku teoriju ʻMuzička teorija i analiza 2010ʼ

Miloš Zatkalik (ured.)

Играј, играј, играј!

(тематски зборник радова 14. Педагошког форума сценских уметности), Милена Петровић (уред.)

2011.

Играј, играј, играј!

(тематски зборник радова 13. Педагошког форума сценских уметности), Милена Петровић (уред.)

2010.

Ликови и лица музике

(музиколошке студије – зборник студентских радова), Ивана Перковић, Тијана Поповић Млађеновић (уред.)

Зборник XII Педагошког форума

Гордана Каран (уред.)

Muzička teorija i analiza (radovi sa Sedmog godišnjeg skupa ʻMuzička teorija i analiza 2009ʼ

Miloš Zatkalik (ur.)

(Auto)Biography as a Musicological Discourse

Tatjana Marković, Vesna Mikić (Eds.)