Факултет Музичке уметности

Музикалије

2023.

ПОСВЕТЕ – камерна дела српских композитора посвећена трију Покрет (виолина, кларинет и клавир), Свеска 1

Избор и редакција:
Мадлен Стокић Васиљевић
Милош Николић
Маја Михић

2022.

Српски композитори за клавир четвороручно

Избор и редакција:
Весна Кршић, Снежана Николајевић

2020.

Музика за мале пијанисте 2 / Music for Little Pianists 2

Владимир Тошић / Vladimir Tošić

2014.

Музика за клавир

Владимир Тошић