Факултет Музичке уметности

Музикалије

2022.

Српски композитори за клавир четвороручно

избор и редакција: Весна Кршић, Снежана Николајевић

2020.

Музика за мале пијанисте 2 / Music for Little Pianists 2

Владимир Тошић / Vladimir Tošić

2014.

Музика за клавир

Владимир Тошић