Факултет Музичке уметности

Уџбеници, Приручници, Збирке задатака

2023.

УВОД У ДУБИНСКУ МУЗИЧКУ ПЕДАГОГИЈУ

др Нада О’Брајен

Уредник издања др Гордана Каран

2022.

Једногласни солфеђо. Прогресије музичког тока, Драгана Тодоровић

Од музичког тока до музичке форме, Иван Бркљачић

Metodika nastave kontrapunkta, Zoran Božanić

2020.

Извођењe електроакустичке музике, Неда Хофман-Сретеновић

Solfeggietto (440 melodijskih etida Miodraga, Miroslave i Zorislave Vasiljević, Ivane i Tatjane Drobni)

Ivana Drobni, Tatjana Drobni

Музички облици и хармонија (збирка задатака и одабраних огледних решења са пријемних испита)

(друго, измењено и допуњено издање), Ивана Илић, Марко Алексић (уред.)

2019.

Солфеђо (збирка задатака са пријемних испита 2017. и 2018.)

Ивана Дробни (прир.)

2018.

Практикум из солфеђа (мелодика: певање и диктат), Ивана Хрпка Вешковац

2017.

Музички облици и хармонија (збирка задатака и одабраних огледних решења са пријемних испита)

Ивана Илић, Марко Алексић (прир.)

Солфеђо (збирка задатака са пријемних испита 2016. и 2017.)

Ивана Дробни (прир.)

2016.

Solfeggio I, Gordana Karan, Goran Marinković

Solfeggio II, Gordana Karan, Goran Marinković

Солфеђо (збирка задатака са пријемних испита)

Ивана Дробни (прир.)

Како се пише стручни рад: приручник за студенте уметничких факултета и академија

(друго, исправљено и проширено издање), Драган Шобајић

2015.

Аранжирање за ансамбле фрулица (блок флаута), Слободан Раицки

Solfeggieto (440 melodijskih etida Miodraga, Miroslave i Zorislave Vasiljević, Ivane i Tatjane Drobni)

Ивана Дробни, Татјана Дробни

2014.

Вокални контрапункт ренесансе, Владимир Тошић

2013.

Певање са листа, Драгана Киселчић-Тодоровић

(друго издање)

Praktikum iz harmonije 1 (dijatonika i alteracije), Dragana Jovanović

(drugo izdanje)

Praktikum iz harmonije 2 (modulacije), Dragana Jovanović

(drugo izdanje)

2012.

Psihologija za muzičare: razumevanje i sticanje veština, Andreas K. Leman, Džon E. Sloboda, Robert H. Vudi

(prev. Goran Kapetanović) *u saradnji sa „Psihopolis” Institutom