Факултет Музичке уметности

Уџбеници, Приручници, Збирке задатака

2020.

Извођењe електроакустичке музике, Неда Хофман-Сретеновић

Solfeggietto (440 melodijskih etida Miodraga, Miroslave i Zorislave Vasiljević, Ivane i Tatjane Drobni)

(drugo, dopunjeno i izmenjeno izdanje), Ivana Drobni, Tatjana Drobni

Музички облици и хармонија (збирка задатака и одабраних огледних решења са пријемних испита)

(друго, измењено и допуњено издање), Ивана Илић, Марко Алексић (уред.)

2019.

Солфеђо (збирка задатака са пријемних испита 2017. и 2018.)

Ивана Дробни (прир.)

2018.

Практикум из солфеђа (мелодика: певање и диктат), Ивана Хрпка Вешковац

2017.

Музички облици и хармонија (збирка задатака и одабраних огледних решења са пријемних испита)

Ивана Илић, Марко Алексић (прир.)

Солфеђо (збирка задатака са пријемних испита 2016. и 2017.)

Ивана Дробни (прир.)

2016.

Solfeggio I, Gordana Karan, Goran Marinković

Solfeggio II, Gordana Karan, Goran Marinković

Солфеђо (збирка задатака са пријемних испита)

Ивана Дробни (прир.)

Како се пише стручни рад: приручник за студенте уметничких факултета и академија

(друго, исправљено и проширено издање), Драган Шобајић

2015.

Аранжирање за ансамбле фрулица (блок флаута), Слободан Раицки

Solfeggieto (440 melodijskih etida Miodraga, Miroslave i Zorislave Vasiljević, Ivane i Tatjane Drobni)

Ивана Дробни, Татјана Дробни

2014.

Вокални контрапункт ренесансе, Владимир Тошић

2013.

Певање са листа, Драгана Киселчић-Тодоровић

(друго издање)

Praktikum iz harmonije 1 (dijatonika i alteracije), Dragana Jovanović

(drugo izdanje)

Praktikum iz harmonije 2 (modulacije), Dragana Jovanović

(drugo izdanje)

2012.

Psihologija za muzičare: razumevanje i sticanje veština, Andreas K. Leman, Džon E. Sloboda, Robert H. Vudi

(prev. Goran Kapetanović) *u saradnji sa „Psihopolis” Institutom