Факултет Музичке уметности

О издавачкој делатности ФМУ

Деловање Центра за издавачку делатност Факултета музичке уметности обухвата објављивање рецензираних штампаних и електронских публикација: предметних уџбеника, приручника, практикума, збирки задатака, зборника радова са научних и стручних скупова наставника и студената, тематских зборника радова, студија, монографија, музикалија, компакт дискова, часописа и других публикација, чији су аутори наставници и студенти Факултета.

Факултет обавља издавачку делатност самостално или у сарадњи са другим институцијама.

Дистрибуција и продаја издања обавља се искључиво путем Скриптарнице Факултета.

Објављивање издања одобрава Комисија за издавачку делатност. Рад Комисије и процедуре у оквиру рада Центра дефинисани су Правилником о раду Центра за издавачку делатност Факултета музичке уметности.

Међународне стандардне бројеве за све врсте публикација (International Standard Book Number – ISBN, ISSN, ISMN, DOI, ISAN) одређује Народна библиотека Србије. CIP запис објављује се у интегралном облику или као идентификациони број под којим се води у електронском каталогу Народне библиотеке Србије.

Чланови Комисије за издавачку делатност су:
1. др Гордана Каран, ред. проф, председник Комисије за издавачку делатност
2. мр Љиљана Несторовска, ред. проф, декан
3. др Тијана Поповић Млађеновић, ред. проф, заменик председника Комисије за издавачку делатност
4. др Драгана Јеремић-Молнар, ред. проф.
5. мр Маја Смиљанић-Радић, ред. проф.
6. мр Стана Крстајић, ванр. проф.
7. др ум. Немања Станковић, доцент
8. мср Марија Божовић, референт

Контакти:

Руководилац Центра и председник Комисије за издавачку делатност
др Гордана Каран, ред. проф.

Заменик руководиоца Центра и председника Комисије за издавачку делатност
др Тијана Поповић Млађеновић, ред. проф.

Референт Центра за издавачку делатност
мср Марија Божовић

Владимир Ненадић, стручно-технички сарадник за издавачку делатност

Instagram