Факултет Музичке уметности

Аудио издања/Компакт дискови

2020.

Mozaik

Vladimir Nikolov (prir.)
Džez odsek Fakulteta muzičke umetnosti
Cvetković, Nikičić, Shorter, Milijanović, Layton, Kujundžić, Hubbell, Radivojević

Johann Sebastian Bach, Suites à Violoncello Solo senza Basso

Dejan Mladjenović, viola

Johann Sebastian Bach: Suites à Violoncello Solo senza Basso

CD 1
Suite No. 1 in G major, BWV 1007
Suite No. 2 in D minor, BWV 1008
Suite No. 3 in C major, BWV 1009

CD 2
Suite No. 4 in E flat major, BWV 1010
Suite No. 5 in C minor, BWV 1011
Suite No. 6 in D major, BVW 1012

Ретиде Владимира Тошића

Љиљана Вукеља, клавир

2018.

Sei solo

Dejan Mlađenović, viola
J S. Bah: Tri sonate i tri partite

2017.

ʻНакићај се, Лазареʼ

Традиционално певање и свирање у извођењу студената Катедре за етномузикологију Факултета музичке уметности у Београду, Димитрије О. Голeмовић (прир.)

Дуал – Владимир Тошић

Музику за два клавира изводе Љиљана Вукеља и Владимир Цвијић

2016.

Трајање

троструки компакт-диск – Владимир Тошић

Куј има тија глас, значи да је добар: традиционална инструментална музика нишког краја

Мирјана Закић, Ива Ненић (прир.)

Превазилажење граница клавирског звука

двоструки компакт-диск
Ненад Радић
Бетовен, Шуберт

2015.

Владимир Глигорић – Клавирски реситал

В. Мокрањац, Трајковић, Бркљачић, Жебељан

2014.

Музика за клавир – Владимир Тошић

Владимир Цвијић

2013.

Ректори Музичке академије у Београду (1937–1957)

Коста Манојловић, Петар Коњовић, Стеван Христић, Михаило Вукдраговић, Миленко Живковић

Андреја Прегер, клавир

Моцарт, Бетовен, Јосиф, Милојевић, Радић, Славенски,
Мокрањац, Равел

Дизајте се, мало и големо! Сврљиг: музичка традиција

Димитрије О. Голeмовић (прир.)

2011.

Клавирски дуо Снежана Николајевић – Весна Кршић

Јевтић, Сати, Брамс, Пуланк, Живановић, Деспић, Савић–Драшковић

Концерт Посвете

Академски хор Collegium Musicum
Диригент: Даринка Матић Маровић
Савић, Јовановић, Хофман, Михајловић, Бeрд–Репанић, Деспић, Седлар Богоев

Muzika za trubu i orgulje

Mladen Đorđević, truba
Maja Smiljanić-Radić, orgulje
J. S. Bah, Vivaldi, Albinoni, Skarlati, Stenli, Marčelo

Trumpi & Jazzical

Mladen Đorđević Trumpi, truba
Vladimir Stojnić, klavir
Slobodan Gerić, kontrabas
Miroslav Karlović, bubnjevi
Bolling, Grgin, Garson